Samenwerking tussen Lierde en Brakel voor nieuw zwembad.

De Gemeente Brakel start dit jaar met de bouw van een nieuw gemeentelijk zwembad. Op de volgende gemeenteraad zal Lierde een intentieverklaring tot samenwerken goedkeuren.

Het huidige gemeentelijk zwembad Poseidon krijgt momenteel al heel wat bezoekers uit Lierde over de vloer. Zo gaan de Lierdse scholen naar dit zwembad voor het schoolzwemmen en zijn er ook heel wat inwoners uit Lierde die in hun vrije tijd het zwembad bezoeken. Met de bouw van een nieuw gemeentelijk zwembad in Brakel zal dit niet anders zijn.

Het nieuwe zwembad zal een 25-meterbad en een instructiebad omvatten dat volledig aangepast is aan alle doelgroepen. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om voor of na het zwemmen een drankje te nuttigen in de cafetaria.

De Vlaamse overheid voorziet momenteel de nodige subsidies als zwembadprojecten een bovengemeentelijk karakter krijgen. De gemeente Brakel schreef daarom haar buurgemeentes Lierde, Zwalm, Maarkedal en Horebeke aan om te polsen in welke mate er een samenwerking mogelijk is. Lierde is de eerste gemeente die graag ingaat op deze vraag.

Aangezien de bouw van een dergelijk zwembadcomplex heel hoge bouw- en exploitatiekosten met zich meebrengt, en het voor de gemeente Lierde zelf niet haalbaar is om een dergelijke investering te doen, is een samenwerking met Brakel een ultieme kans om van Lierdenaren bevoorrechte zwemmers te maken in Brakel.

“Deze samenwerking biedt alleen maar voordelen”, zegt Lierdes burgemeester Jurgen Soetens. “Zo zal het schoolzwemmen gegarandeerd worden voor onze scholen, immers is leren zwemmen één van de eindtermen in het onderwijs.” Lierdes schepen van sport Antoine Van De Maele  sluit zich hier volledig bij aan en stelt dat in een latere fase concreet zal worden bekeken hoe de intentieverklaring tot samenwerking verder vorm kan krijgen.

De Brakelse Burgemeester Stefaan Devleeschouwer en schepen van sport Marc De Pessemier zijn tevreden dat deze samenwerking nu al kan worden geformaliseerd waardoor hun bouwproject meer kans maakt om Vlaamse subsidies binnen te halen.

Burgemeester Lierde Jurgen Soetens, Burgemeester Brakel Stefaan Devleeschouwer, Schepen van sport Brakel Marc De Pessemier, Schepen van sport Lierde Antoine Van De Maele