Werking Herzeelse en Zottegemse vaccinatiecentra draaiden proef – Nuus was erbij

Op respectievelijk donderdag en vrijdag werd er zowel in Zottegem als in Herzele een oefensessie gehouden in de vaccinatiecentra voor de Eerstelijnszone Panacea.

Hiervoor werd beroep gedaan op een groot aantal vrijwilligers om de setting zo realistisch mogelijk te laten verlopen. Nuus was er voor u bij en zag dat alles tot in de puntjes verliep.

Taakstelling Zottegem: 40.000 mensen, ouder dan 18 jaar en niet verblijvend in een zorginstelling,  te vaccineren in het Vaccinatiecentrum Zottegem voor het werkingsgebied Zottegem, Brakel, Oosterzele

Taakstelling Herzele: 25.000 mensen, ouder dan 18 jaar en niet verblijvend in een zorginstelling, te vaccineren in het Vaccinatiecentrum Herzele voor het werkingsgebied Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Lierde

Dry Run Zottegem 18 februari / Herzele 19 februari

Elk vaccinatiecentrum organiseerde een Dry-Run, dus een realistische oefening, maar zonder dat er echt gevaccineerd werd.

Hiervoor werden 40 figuranten gezocht die zich aanmeldden. Deze figuranten kwamen uit de lijst van de vrijwilligers die reageeerden op de oproep van een paar weken geleden.

Om de oefening realistisch te maken werden een aantal ‘problemen’ of ‘moeilijkheden’ ingewerkt. Zo waren er figuranten die moesten spelen dat ze hun identiteitskaart of hun oproepingsbrief niet mee habben, iemand anders die zijn afspraak wou verleggen, nog iemand anders die niet zeker is of ze zwanger is, iemand die een beetje schrik voor het prikje had, enzovoort…

Donderdagavond kwam de eerste figurant officieel om 18u00 binnen in het Vaccinatiecentrum. Daarna meldde zich om de drie minuten iemand aan. Dit is ook het ritme dat de Vlaamse overheid voorstelt: 20 tot 25 vaccinaties per uur, per lijn.

Er werd geoefend met twee vaccinatielijnen.

De bedoeling was om alle aspecten te oefenen:

  • De steward op de parkeerplaats
  • Het onthaal en de check in
  • De medische anamnese (door een verpleegkundige die nagaat of er bijzondere gezondheidsaspecten zijn — ook bijv. belangrijk voor bijv. de wachttijd nadien).
  • De doorverwijzing in het vaccinatiecentrum zelf
  • De vaccinatie (door een professional verpleegkundige)
  • De registratie van de vaccinatie
  • De medische check-out en de afspraak voor de tweede vaccinatie
  • Het verblijf in de wachtruimte. Dit wordt door het Rode Kruis
  • De begeleiding voor de weg terug
  • Gedurende het ganse proces is er steeds een arts

Ook de algemene zaken zoals de veiligheid, verluchting en het welbevinden werden getest.

Er was een bevraging van de figuranten achteraf. Wat vonden ze goed, wat zijn leerpunten?

 

Echte vaccinatie vanaf maandag 22 februari 2021 — aanvang 16u00.

Zoals bekend zijn er tot nu toe 300 vaccins geleverd voor Vaccinatiecentrum Zottegem en 200 voor Vaccinatiecentrum Herzele.   Het zijn vaccins van het type AstraZeneca.

Deze worden in Vlaanderen in principe niet toegediend aan mensen ouder dan  55 jaar. Dit zal ook bij ons niet het geval zijn.

In Zottegem worden op maandag 22 februari en op woensdag 24 februari 150 zorgverstrekkers en medewerkers van het vaccinatiecentrum gevaccineerd.

In Herzele worden op dinsdag 23 februari 150 zorgverstrekkers en medewerkers van het vaccinatiecentrum gevaccineerd. Op donderdag 25 februari gaat het om 50 zorgverstrekkers en medewerkers.

Welke zorgberoepen ? Dit wordt bepaald door de Vlaamse overheid, op basis van een lijst die door de verschillende zorgberoep-groeperingen is opgemaakt (dus groeperingen van huisartsen, van tandartsen enz…).

 

Volgende levering van vaccins

Uiterlijk op 28 februari 2021 worden er nog 400 vaccins geleverd, 200 voor Zottegem en 200 voor Herzele.

De 200 vaccins voor Zottegem worden dan toegediend op maandag 1 en woensdag 3 maart, vanaf 16u00. Telkens 100 per dag.

De 200 vaccins voor Herzele worden toegediend op dinsdag 2 en donderdag 4 maart, vanaf 16u00. Telkens 100 per dag.

 

Communicatie

Alle inwoners hebben ondertussen een info-brief gekregen met algemene informatie. Later volgt nog bijkomende info vanuit onze zone, maar hiervoor is het wachten op een stabiele context, waarin alles op Vlaams niveau ook geproefdraaid heeft…

Er wordt ook een demo-filmpje gemaakt dat mensen op voorhand thuis zullen kunnen bekijken, om te zien hoe het er in het vaccinatiecentrum van Zottegem en Herzele concreet aan toe gaat. Je zal als het ware door het vaccinatiecentrum kunnen lopen… Dit filmpje (dat dus een ander beeld zal geven voor Zottegem dan voor Herzele, omdat het twee verschillende locaties zijn) wordt opgenomen op 25 en 26 februari 2021.

Binnen een paar weken kan iedereen dus met eigen ogen op de website of op de sociale media de binnenkant van het vaccinatiecentrum zien. En vooral: dat alles goed georganiseerd is.

 

Samenwerking

De vaccinatiecampagne wordt volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid aanzien als een hele grote logistieke oefening, ‘de grootste na de tweede wereldoorlog’. Het is indrukwekkend hoeveel details er een rol spelen.

Het is uitermate belangrijk dat er goed samengewerkt wordt. Een woord van dank dus aan de partners: de gemeentebesturen van Zottegem, Brakel, Oosterzele, Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Lierde, de Eerstelijnszone Panacea, de Huisartsenkring, de Vereniging van Apothekers, de thuisverplegers, het Rode Kruis …,

En uiteraard ook bij voorbaat dank aan de vrijwilligers die zich aangemeld hebben. In de eerste fase (tot 31 maart) wordt de organisatie weliswaar grotendeel met professionelen opgestart, maar nadien zal het aandeel vrijwilligers steeds groter worden.

Tot nu toe verloopt alles wat in onze handen ligt (locatie, inrichting, signalisatie, …) volgens plan, maar het is hard werken voor de centrumverantwoordelijken en hun teams.   So far, so good.

 

Praktische afspraken

De vaccinatiecentra zijn geen openbare plaatsen, maar de toegang en de omgangsregels worden bepaald in een huishoudelijk reglement.

Zodra de vaccinatiecentra in bedrijf zijn, gelden de regels van de GDPR die gelden in een professionele medische context (zowel voor de medewerkers als voor de bezoekers).

 

Contact:

Karen Van Lierde, coördinator ELZ Panacea & Programmamanager Vaccinatiecentra Zottegem en Herzele

E-mail: karenvanlierde@elzpanacea.be

Tel: 0485/ 54 13 65

 

Daniel Adriaens, algemeen directeur Herzele & Communicatieverantwoordelijke Vaccinatiecentra Zottegem en Herzele.

E-mail: algemeendirecteur@herzele.be

Tel:   0497/57 10 20