Corona-uitbraak op afdeling Geriatrie in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Sinds gisteren wordt het AZ Sint-Elisabeth Zottegem geconfronteerd met een corona-uitbraak op de dienst Geriatrie. Het betreft een drietal pati ënten, die voordien negatief testten en nu een positief resultaat laten zien.

Ondanks alle reeds eerder genomen maatregelen is het virus er toch in geslaagd hen te slim af te zijn en dienen ze daarom tijdelijk bijkomende maatregelen te treffen. Alle medewerkers en pati ënten worden getest en de betrokken afdeling wordt in quarantaine geplaatst waardoor nieuwe opnames op deze afdeling tijdelijk niet toegelaten zijn.

Dit impliceert dat de opnamecapaciteit afneemt en geplande opnames of ingrepen mogelijks in de loop van de week zullen moeten uitgesteld worden. Het ziekenhuis zal de pati ënt hier steeds zelf van op de hoogte brengen. Raadplegingen, onderzoeken en therapie ën blijven doorgaan.

Ook dringende ingrepen en opnames blijven uiteraard steeds doorgaan. “We zijn jammer genoeg genoodzaakt om ook het uitzonderlijk bezoek deze week te weren; enkel in palliatieve setting kunnen we nog bezoek toelaten. Uiteraard blijven alle voorzorgsmaatregelen onverminderd van kracht en dienen alle beschermingsmiddelen verder gebruikt te worden. We hopen met een krachtig test- en isolatiebeleid
de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. We houden jullie op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen.” aldus de woordvoerder van AZ Sint-Elisabeth.

X