Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • De kolkenzuiger die al sinds 1999 door de stedelijke technische dienst bijna dagelijks gebruikt wordt om de rioolkolken over het ganse grondgebied periodiek te ruimen en ook bij andere rioleringsproblemen ingezet wordt, is aan vervanging toe. Terwijl deze oude wagen van het euronormtype 0 was, is nu gekozen voor een nieuw milieuvriendelijker type kolkenzuiger maar daaraan hangt wel een prijskaartje van zo’n 200.000 euro.

  • Op 15 april 1969 werd Zottegem Atletiek boven de doopvont gehouden en dus mocht deze sportvereniging in 2019 haar 50-jarig bestaan vieren. Het is dan ook enigszins vreemd dat pas een drietal weken geleden een aanvraag voor het verkrijgen van een toelage op tafel lag bij het stadsbestuur dat hoe dan ook besliste om ter gelegenheid van dit jubileum aan de plaatselijke atletiekclub uit de stadskas een verjaardagsgeschenk van 249 euro toe te kennen.

 

  • Het stadsbestuur verleende een vergunning voor het vellen van telkens twee populieren zowel in het Armveld als in Steenhore in Erwetegem. Op hun groeiplaats vlakbij de openbare weg en de Traveinsbeek werd door de wortels van de eerste twee bomen al langer het wegdek (asfalt) opgedrukt en beschadigd. Bij de andere twee veroorzaakten de wortels ervan verstopping van de drainagebuizen onder een weide die daardoor te drassig werd en niet meer ten gepaste tijd kon gemaaid worden.

 

  • In een vroeger NUUS-bericht (zie link) kon u lezen dat de kantine op het Jules Matthijsstadion in Bevegem plaats moet maken voor een bijkomend (vierde) padelveld. In de desbetreffende omgevingsvergunning was in één adem ook sprake van de afbraak van de tribune maar naar verluidt zal dit laatste pas ten vroegste midden van volgend jaar gebeuren. Dit alles kadert in een masterplan voor een totale herstructurering van deze sportsite dat sportschepen Brecht Cassiman nog voor het einde van deze maand februari uit de doeken zou doen.