Miljoenenbudget voor inrichting Kenniscentrum goedgekeurd


Geraardsbergen. De afwerking van de tweede en derde verdieping van het Kenniscentrum stond dinsdag 23 februari op de agenda van de gemeenteraad. De raad keurde het bestek, de raming en de gunningswijze voor de binneninrichting en voltooiingswerken goed. De raming bedraagt €2.509.411,59. De totale kost van de afwerking van het gebouw wordt geschat op ruim €12 miljoen. De opening wordt voorzien in de tweede helft van 2022.

De gemeenteraad gaf op dinsdag 23 februari haar goedkeuring voor het bestek, de raming en de gunningswijze voor de binneninrichting en voltooiingswerken van de tweede en derde verdieping van het Kenniscentrum. De raming bedraagt €2.509.411,59, inclusief BTW maar exclusief erelonen.

Tweede fase
De 2de en 3de verdieping zullen worden ingericht voor de stadsdiensten, zoals de financi ële dienst, de personeelsdienst, de dienst economie, de dienst samenleving, openbare werken… De mogelijke kostprijs voor de totale inrichting — de tweede fase — bedraagt €6 650 000.

De eerste fase — de besloten ruwbouw — kost tot op heden €4.985.000, zonder de erelonen die oplopen tot zowat €320 000. Om deze investering te realiseren/financieren zullen zowel de verouderde bibliotheekgebouwen en het OCMW gebouw in de Kattestraat op termijn verkocht worden.

Derde fase
In de derde fase wordt de Leliesite aangepakt. In de Lelie zullen diensten die zich nu op de site van de Kattestraat bevinden, gedeeltelijk   worden ondergebracht. Het budget moet nog worden opgemaakt.

De mobiliteits- en parkeerproblemen die het Kenniscentrum met zich mee zullen brengen, vormen nog voorwerp van onderzoek. Het is geen geheim dat de voorziene parkeermogelijkheden ontoereikend zullen zijn om de noden te dekken. Daarom zal worden onderzocht of een drielaags parkeergebouw op de site zelf kan worden opgericht.

Hoeveel uiteindelijk het plaatje zal kosten is niet duidelijk. Zowel binnen de oppositie als bij de meerderheid gonst het van de geruchten, maar het stadsbestuur bevestigt formeel dat het budgettair binnen de lijntjes kleurt.

Julien Borremans