Huis van het Kind Geraardsbergen bestaat vijf jaar


Geraardsbergen. Vandaag is het exact vijf jaar geleden dat Huis van het Kind Geraardsbergen het levenslicht zag. In die periode groeide het Huis uit tot een steunpilaar voor alle Geraardsbergse gezinnen én een netwerk van zo’n 67 partners. Samen werden al heel waardevolle initiatieven opgezet. De nieuwste aanwinst is de fietsotheek. Om de verjaardag van Huis van het Kind feestelijk in de kijker te zetten, worden alle kindjes die 5 worden in februari getrakteerd op een piñata.

Sinds de oprichting op 24 februari 2016 is het Huis van het Kind blijven groeien. Het aantal medewerkers verdrievoudigde van 3 naar 9 en de werking werd sterk uitgebreid. Het doel bleef w él altijd hetzelfde: het welzijn van alle gezinnen in Geraardsbergen met kinderen van 0 tot 24 jaar ondersteunen en verhogen. Speciale aandacht gaat daarbij naar de meest kwetsbare gezinnen.

Het Huis van het kind biedt ondersteuning

Vandaag is Huis van het Kind Geraardsbergen onder meer gekend voor:

 • de ruilwinkel De Kaddee waar je eigen kledij of materiaal kan inruilen voor andere spulletjes;
 • de spelotheek waar je speelgoed kan ontlenen;
 • het infopunt waar ouders elke voormiddag met hun vragen terechtkunnen;
 • het lokaal loket kinderopvang dat ouders ondersteunt in hun zoektocht naar kinderopvang;
 • de Spruitwerking met info en activiteiten voor aanstaande en kersverse ouders (Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/222884268805175/);
 • Helemaal nieuw vanaf maart: de fietsotheek waar je een fiets kan ontlenen;
 • gezinscoaches die gezinnen extra ondersteunen;
 • huiswerkondersteuning aan huis voor kwetsbare gezinnen via de Sam (buddy) werking;
 • de materialenbib waar leerkrachten uit Geraardsbergse scholen terechtkunnen voor specifieke zorgmaterialen rond taal, wiskunde, socio-emotionele zaken, …;
 • en heel veel activiteiten op maat van gezinnen.

De handen in elkaar slaan
Corona gooit uiteraard ook roet in het eten van Huis van het Kind Geraardsbergen. In normale tijden staan er steevast heel wat fysieke activiteiten en bijeenkomsten op het programma. Zo zijn er “wist-je-dat”-avonden over opvoedingsthema’s, ouder- en kindactiviteiten, een kinderkermis, een gezinsdag, een jaarlijkse viering in het geboortebos, … Dat wordt nu opgevangen door verschillende digitale momenten.

Huis van het Kind Geraardsbergen kan rekenen op de hulp van heel wat vrijwilligers en heeft een sterk netwerk van partners om zich heen gebouwd.

Het speelt een belangrijke regierol waarbij ze verschillende diensten en partners ondersteunt om nog beter samen te werken. Dat uit zich in partnerdagen, denktafels, overlegmomenten, … Momenteel zitten er maar liefst 67 partners in dat samenwerkingsverband.

Kinderrechten staan centraal
In 2016 behaalde Geraardsbergen de titel “Kindvriendelijke stad”. Dat label wordt toegekend aan steden en gemeenten die hun beleid zo kindvriendelijk mogelijk maken. Het respecteren van kinder- en jongerenrechten staat daarbij centraal. Huis van het Kind Geraardsbergen speelt daar samen met de jeugddienst een voortrekkersrol in, niet enkel door zelf acties te ondernemen maar ook door haar netwerk hiervan bewust te maken.

“Huis van het Kind Geraardsbergen wil een open huis zijn waar ouders mee aan kunnen bouwen. Hun mening en signalen zijn belangrijk. Op die manier kunnen we onze werking optimaliseren en zorgen we er samen voor dat Geraardsbergen steeds gezinsvriendelijker wordt. Laat het duidelijk zijn: ouders en kinderen zijn altijd welkom in ons huis!”, zegt schepen van o.a. Sociaal Beleid, Gezinsbeleid en Huis van het Kind David Larmuseau.

Meer info
Hier kom je alles te weten over Huis van het Kind Geraardsbergen: https://www.geraardsbergen.be/huisvanhetkind. Ouders kunnen er ook inschrijven op de nieuwsbrief.

Alle acties die Huis van het Kind plant worden bekend gemaakt op haar social media kanalen:

 • Facebook: www.facebook.com/huisvanhetkindgeraardsbergen.be
 • Instagram: www.instagram.com/huisvanhetkind_geraardsbergen