Afscheid van directeur Miren De Aguirre in het St.-Franciscusinstituut in Sint-Maria-Oudenhove

Vandaag vrijdag was   er een afscheidsmoment voor directeur Miren De Aguirre   (zus van Phara – VRT journalist)    van het Sint-Franciscusinstituut   aan de   Kasteeldreef   in Sint-Maria-Oudenhove(Brakel) . De leerlingen vormden een erehaag rond de school en er werd geapplaudisseerd. Vervolgens werden er geschenken overhandigd. Ze werd mee uitgewuifd door algemeen directeur Katty Van de Steene.

Directeur Miren De Aguirre gaf sinds 1982 les. Ze was lerares in o.m. de volgende vakken Latijn, Grieks, geschiedenis en esthetica.

Sinds een 5 à 6 jaar is ze   pedagogisch directeur en ze kreeg veel lof bij het lerarenkorps. Met haar pensioen in het vooruitzicht gaat ze heel veel lezen. De nieuwe directeur wordt Kristin Van Der Taelen.