Lokale besturen slaan handen in elkaar om kwetsbare jongeren beter naar arbeidsmarkt te begeleiden


Geraardsbergen/Denderleeuw/Ninove. De lokale besturen van Geraardsbergen, Denderleeuw en Ninove slaan de handen in elkaar voor het project ‘Jongeren In Actie!’. Het project loopt over een periode van twee jaar, 2021-2022, en binnen dit project zullen kwetsbare jongeren toegeleid worden naar de arbeidsmarkt.

“Samen met de steden Geraardsbergen en Ninove willen we binnen het project ‘Jongeren In Actie!’ kwetsbare jongeren helpen bij het versterken van hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. We merken namelijk dat jongeren in onze streek het niet altijd even makkelijk hebben om zich te integreren op de reguliere arbeidsmarkt. Met dit project zullen we ons dan ook richten op 300 jongeren tussen 18 en 30 jaar die niet of weinig toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Onze bedoeling is om de kloof tussen deze jongeren en de arbeidsmarkt kleiner te maken en hen een stap vooruit te laten zetten, zoals het volgen van een opleiding, het vinden van werk of het zoeken naar een traject op maat”, legt schepen Sofie Renders (Denderleeuw) uit.

“Ik ben zeer blij met de opstart van dit nieuwe project. Cijfers leren ons dat er ongeveer 1000 jongeren in onze regio werkzoekend zijn, waarvan meer dan de helft laaggeschoold.  Met het nieuwe project ‘Jongeren In Actie!’ kunnen we deze jongeren helpen, wat hen niet alleen een herwonnen zelfvertrouwen zal schenken na de soms vele mislukkingen, maar hen ook wegleidt van de financi ële en mentale armoede die langdurige werkloosheid vaak veroorzaakt. We zullen in dit project samenwerken  met vele partners zoals het  CAW, Groep Intro, Uit De Marge vzw, Leerpunt, Lejo vzw, Mentor, Copact, De Kiem en Apart vzw. Samen met hen kunnen de jongeren werken aan de randproblemen die hen verhinderen om in een gepast activeringstraject te stappen,  bijvoorbeeld het zoeken naar de juiste opleiding, het versterken van het mentaal welzijn,…”, aldus schepen Veerle Cosyns (Ninove).

Schepen V éronique Fontaine legt uit: “Lokaal Bestuur Geraardsbergen vindt het zeer belangrijk om kwetsbare jongeren zoveel mogelijk te versterken en aan werk te helpen. Vooral zij die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, moeten alle kansen krijgen om een goede toekomst te kunnen uitbouwen. Dit project, met zijn intensieve begeleiding, is daar een ideale hefboom voor.”