Vlaamse subsidies voor de aanleg van het Elsdriespark in Melle

Subsidieteller staat op 200.000 euro

Een jaar na de eerste steenlegging van het nieuwe schoolgebouw in de gemeente Melle mogen we opnieuw fijn nieuws aankondigen. Voor de aanleg van het aangrenzende Elsdriespark kunnen we rekenen op een mooi subsidiebedrag zowel van het Agentschap Natuur en Bos als van de Vlaamse Landmaatschappij.

Subsidieteller staat op 200.000 euro

Veneco begeleidde de bouw van de nieuwe school en maakte het ontwerp voor het buurtpark. Via buurtparticipatie kwamen we tot een gedragen visie op de inrichting van het park.
Het wordt een natuurlijke parkzone met speel- en leernatuur, eetbaar groen, ontmoetingsplekken, ruimte voor sport, ondersteuning van biodiversiteit,… Het buurtpark moet tegelijk een veilige schoolomgeving met trage verbindingen voor voetgangers en fietsers faciliteren. Ook de jaarlijkse wijkkermis zal er plaatsvinden.
Om deze visie te realiseren, reageerde Veneco in 2020 op 2 subsidieaanvragen nl. ‘Natuur in je buurt 2020’ van het Agentschap Natuur en Bos & ‘Platteland Plus 2020’ van de Vlaamse Landmaatschappij.
Medio 2020 kende de Vlaamse Landmaatschappij (geïnitieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen) een subsidie toe van 49.981,32 euro. Eind 2020 kwam hier 150.000 euro bij van het Agentschap Natuur en Bos. En vorige week ontvingen we het goede nieuws dat beide subsidies verenigbaar zijn.

De bouwwerken gaan vooruit
Ondertussen zijn het schoolgebouw en de turnhal in afwerkingsfase nadat de gesloten ruwbouw zo goed als gerealiseerd is. Ook de bouw van de luifels op de speelplaats is gestart. Het is de bedoeling om de nieuwe site volgend schooljaar in gebruik te nemen.