Dansclub Dreamdance renoveert oud schoolgebouw.

Toekenning investeringssubsidie en renteloze lening voor vernieuwing “Een win-winsituatie”

Op 23 februari 2021 besliste de gemeenteraad een investeringssubsidie van 142.000 euro en een renteloze lening van 283.000 euro ter beschikking te stellen van dansclub Dream Dance vzw. Dream Dance vzw is al een twintig jaar actief in Merelbeke als kwaliteitsvolle dansschool met een 300-tal leden en dit voor alle doelgroepen (kleuters, kinderen, tieners, volwassenen). De dansclub ziet zich geconfronteerd met de stopzetting van de huurovereenkomst van hun huidige locatie voor het geven van lessen.

De vereniging heeft een huurovereenkomst kunnen afsluiten met de scholengroep Gent voor de huur van een lokaal gelegen in de Bergbosstraat 55 voor een maximale periode tot 2039. Het gebouw ligt dichtbij een woonwijk met jonge gezinnen en kan zo ook dienen als ontmoetingsplaats. De huur van het gebouw is toegekend voor één symbolische euro huurprijs per maand op voorwaarde dat wordt overgegaan tot renovatie van het pand. Het voormalig schoolgebouw is in slechte staat en voldoet niet aan de huidige eisen van comfort en veiligheid. Daarenboven moet het ook bruikbaar worden gemaakt voor het beoefenen van dansactiviteiten. Er dient dus nieuw leven in het vervallen gebouw geblazen te worden. De vereniging wil optreden als bouwheer en de werken in eigen beheer en onder eigen verantwoordelijkheid laten uitvoeren. Men vraagt hierin ondersteuning van de gemeente. De locatie zou gerenoveerd worden met isolatie, dansvloer, kleedkamers, sanitair en tot slot een cafetaria.

Oude locatie word begin september geruild voor verbouwde kleuterschool aan de Bergbosstraat

Dream Dance vzw diende een aanvraag in tot het bekomen van financiering vanuit de gemeente voor dit project. De totale realisatie van het project wordt geraamd op 490.000 euro, waarbij voor een bedrag van 425.000 euro financiering wordt gevraagd. De gemeenteraad besliste in te gaan op deze aanvraag. Het bestuur voorziet een investeringstoelage van 142.000 euro, en een renteloze lening van 283.000 euro. Hierdoor komt de gemeente voor 1/3 van de geraamde kosten tussen door rechtstreekse investering. De andere 2/3 worden door de vereniging gedragen door eigen middelen / inbreng.

De oplevering is gepland eind augustus zodat begin september de danslessen kunnen aanvangen in de vernieuwde locatie.