F é, Marie & Pieter zetten zich in voor het goede doel!

Tijdens de krokusvakantie begon de vastenperiode en startte dus ook de Broederlijk Delen campagne. Dit jaar bestaat Broederlijk Delen 60 jaar en dat wordt gevierd!

De slogan luidt als volgt: ‘Delen doet goed, ook met het Zuiden’.

Om de campagne te steunen organiseerden drie leerlingen uit VBS Sint-Katrien Katrien te Steenhuize op eigen houtje een actie.

F é Gruw é, Marie Meerman en Pieter Eeman verkochten sleutelbloemetjes en tombolalotjes ten voordele van Broederlijk Delen, waarbij je Oxfam producten kon winnen.

De verkoop werd een succes want ze konden €606,25 overschrijven naar het goede doel.

Daarom willen ze heel graag alle mensen van Steenhuize bedanken die hen steunden door een lotje of een sleutelbloemetje te kopen.

Dank je wel allemaal want delen doet goed!