Brakels schepen Peter Vanderstuyf weerlegt kritiek op bouwovertredingen rond zijn woonst

In het Laatste Nieuws van enige dagen terug lazen we een artikel over de Brakelse schepen voor ruimtelijke ordening Peter Vanderstuyf   ( Open Vld) met de titel: “Schepen probeert eigen tuin vol bouwovertredingen te regulariseren.”

Volgens het artikel gaat men strenger toezien in Brakel op bouwovertredingen maar is zowat alles rond de woning van de schepen één grote bouwovertreding. Men suggereerde in de tekst dat de liberaal aan de knoppen van het uitvoeringsplan zit zodat ook zijn woning in regel wordt gebracht.

We trokken op onderzoek en brengen hier volgend relaas.

Te goedkoop gekocht?

Eind december 2018 wordt een huis aan de Hayestraat openbaar verkocht. Het gaat om een openbare verkoop en Notaris Olemans waarschuwde dat er heel wat bouwovertredingen aan de woning zijn.

Door deze mededeling was er minder bereidheid tot bieden en was het uiteindelijk de Brakelse schepen Peter Vanderstuyf die een bod deed van 330.000euro en zo het huis in de wacht sleepte. De woning had een waarde van meer dan 500.000euro maar werd veel goedkoper verkocht.

Reactie Peter Vanderstuyf: “Dit lijkt mij een goedkoop argument want iedereen heeft de kans gehad  om een bod te doen. De woning stond twee winters leeg en was aan het verkommeren.”

Bouwovertredingen

De erfenis aan bouwovertredingen aan dit huis aan de Hayestraat is niet gering.

Er is het terras dat serieus werd opgehoogd. Parkeerplaatsen in kasseien en twee vijvers. Volgens Stedenbouw heeft deze situatie een grote impact omdat het in een kwetsbaar natuurgebied ligt. In 2016 werd er al een klacht neergelegd bij het Agentschap Natuur en Bos. Peter Vanderstuyf zat toen nog niet in het schepencollege en de zaak wordt doorgespeeld aan het Parket. Voor eind 2018 gebeurt er niks aan de woning en schepen Peter Vanderstuyf kocht ze. Solva gaat een Ruimtelijk Uitvoeringsplan laten (RUP) tekenen voor zonevreemde woningen. Volgens de bron in het artikel heerst er een zweem van belangenvermenging en voorkennis bij de aankoop van het pand.

Peter Vanderstuyf over het speciaal opmaken van het RUP

“ Dit lijkt mij vergezocht aangezien ik, van zodra ik tot schepen werd aangesteld op maandag 2 oktober 2017 direct begonnen ben met het lanceren van de procedure om twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op te stellen. Een eerste RUP zonevreemde sportterreinen en een tweede RUP zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied dat meer ontwikkelingsmogelijkheden voorziet voor een kleine 100 woningen in Brakel.

De data : 10 oktober 2017 — aanvraag offerte aan Solva voor opstellen Rup zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied.

25 oktober 2017: vergadering betreffende dit RUP.

29 januari 2018: aanstelling door de gemeenteraad van Solva voor het opmaken van het RUP zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied.

2 oktober 2018: eerste infovergadering in de kerk van Nederbrakel betreffende het RUP.

4 oktober 2018: tweede infovergadering in de trouwzaal betreffende dit RUP.

21 december 2018: die dag heb ik de woning aangekocht in de Hayestraat. Ik moet een grote kristallen bol hebben gehad.”

Bouwovertredingen

De bouwovertredingen werden allemaal vastgesteld voor dat Peter Vandertuyf dit pand heeft aangekocht. De vorige eigenaar was W.Tr.

In een advies van 5 januari van de stedenbouwkundige inspectie van 2021 blijft men aandringen op het herstel in oorspronkelijke staat van het terrein. Anders is er sprake van een mogelijke dwangsom die een rechter moet uitspreken.

Peter Vanderstuyf zegt dat er intussen al heel wat ‘zogezegde’ overtredingen werden aangepast.

Aanleg 100 meter verharding met een breedte van 6 meter opgevuld met steenpuin, deze illegale verharding werd op mijn kosten verwijderd in april/mei 2019 en aangevuld met propere aarde;

  1. Verhard plateau bestaande stabilis é van 20 centimeter dik: werd op mijn kosten verwijderd in april/mei 2019 en eveneens aangevuld met propere aarde;

  2. Terras van 5 op 5 meter met L-profielen en opgevuld met steengruis; werd op mijn kosten in april/mei 2019 verwijderd;

  3. Oprit van 20 meter bestaande uit steenpuin; steenpuin werd op mijn kosten in april/mei 2019 verwijderd en terug aangevuld met propere aarde;

  4. Serre die in natuurgebied stond: werd door mij in april verplaatst naar agrarisch gebied binnen de 30 meter van een vergunde woning:

  5. De twee illegaal gegraven poelen (vijvers): werd geregulariseerd met behulp van de Gentse universiteit (aanwezigheid van beschermde diersoorten) en akkoord van Agentschap Natuur en Bos.

  6. Ik wil er tevens nog aan toevoegen dat ik alle rommel en vuilnis heb afgevoerd die ik hier her en der gevonden heb.

Mogelijks is het enige probleem nog het bestaande terras en mijn oprit die zogezegd te groot zou zijn. Er is evenwel altijd een terras geweest maar dit werd wat vergroot en verhoogd. Een deel van de oprit zal worden beplant. Zo ik denk dat ik niets te verbergen heb en hoop dat het gezond verstand zegeviert. Ik heb als politicus niet meer rechten dan anderen , maar toch ook niet minder!”