Mooie lindeboom moet tegen de vlakte in Zegelsem

 Een van de volgende dagen wordt wellicht één van de twee authentieke resterende lindebomen die voor de kerk staan in Zegelsem   geveld.
Een heel jammerlijke zaak want deze bomen dragen bij tot het dorpsgezicht van Zegelsem.
In de milieuraad van afgelopen woensdag werd dit medegedeeld dat de boom zwaar ziek is.
Men wou   de boom reeds rooien een achttal jaren terug maar toen weigerde de dienst Onroerend Erfgoed daar een vergunning voor te geven. Marijn Devalck   schreef er een mooi   liedje over ‘Onder de linden.’