Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Het college van burgemeester en schepenen heeft bij zowel vier lokale als vier niet-Zottegemse firma’s een prijsofferte laten aanvragen voor de restauratie van het Mijnwerkersmonument op de begraafplaats in Sint-Maria-Oudenhove. Vooral de arduinen platen en de sokkel ervan moeten opnieuw bevestigd worden. Er wordt gerekend op een kostprijs van zo’n 17.000 euro (incl. btw).

 

  • Ieder jaar wordt uit de stadskas een budget voorzien voor het uitvoeren van herstellingswerken aan gemeentewegen. Zo is er ditmaal een uitgave van ruim 76.000 euro becijferd om op verschillende plaatsen over het ganse grondgebied gebroken betonvakken te vernieuwen. Deze werken werden onlangs toegewezen aan de firma DM Roadbuilding uit Geraardsbergen.

 

  • Normaal zou Circus Pepino dezer dagen (opnieuw) te gast geweest zijn in Zottegem maar wegens corona en de inrichting van het vaccinatiecentrum op de site Bevegemse Vijvers werd de hiervoor afgeleverde vergunning weer ingetrokken. Het college van burgemeester en schepenen stelde tegelijk aan de circusdirectie voor om een nieuwe aanvraag in te dienen voor een periode in het najaar. Circus Pepino heeft echter meteen beslist en pas voor volgend jaar toestemming gevraagd (en gekregen) om van zondag 6 tot en met zondag 13 maart 2022 aan de Bevegemse Vijvers zijn tenten op te slaan.

 

  • Het stadsbestuur heeft principieel toestemming gegeven voor het organiseren van Rock Zottegem 2021 op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juli op de festivalweide op de site Bevegemse Vijvers, op voorwaarde dat de dan nog geldende coronamaatregelen dit toelaten. Alleszins zal voor dit muziekevenement geen gebruik kunnen gemaakt worden van de fuifzaal en zal ook slechts een gedeelte van de parking beschikbaar zijn (wegens de inrichting van het vaccinatiecentrum aldaar).