HET PIENTERE WATERHOENTJE’ IN EEN NIEUW JASJE

Merelbeke Liedermeerspark

schepen voor openbare parken en plantsoenen, Pascal Rousseaux

Met de lente die eraan komt en de paasvakantie in het vooruitzicht kunnen de vernieuwing en de gedeeltelijke herinrichting van de recreatiezone rond ‘Het Chaletje’ in het Liedermeerspark op geen beter moment komen. Onze diensten hebben de voorbije maanden prachtig werk geleverd!”, vindt schepen voor openbare parken en plantsoenen, Pascal Rousseaux. (foto)
Vanaf zaterdag 13 maart is deze populaire speelzone opnieuw toegankelijk. Het grindgazon aan de cafetaria werd vervangen door onderhoudsvriendelijk dolomiet. Dat sluit ook visueel beter aan bij de verharding van de petanquebaan.

Die werd deels afgesloten met hagen.
Door het speelhuisje te verplaatsen naar de andere kant van het pad naar de chalet kon de zandpartij die op het terras voor overlast zorgde, vervangen worden door een peuterschommel met valtegels eronder.
Niet alleen werden alle speeltoestellen uit kunststoffen en houtderivaten verwijderd en vervangen door een nieuw, houten speeltoestel dat uitnodigt tot kruipen, klimmen, verstoppertje spelen, tot rust komen, …, het bestaande speeltoestel werd ook aangevuld met een aantal losse speelelementen en met boomstammen.
“In samenspraak met collega Daisy Poriau en de welzijnsraad werd ook nog voorzien in een speeltoestel dat toegankelijk is voor kinderen met een beperking. Rest ons nu alleen nog te hopen dat de epidemiologische situatie het zo snel mogelijk toelaat om samen op het terras te genieten van de spelende kinderen.”, besluit de schepen.