Gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge: “Geen goed rapport voor Zottegemse corona-aanpak”

Uit de resultaten van een onderzoek dat de Universiteit Antwerpen en UNIZO afnamen bij Zottegemse handelaars, bleek dat de corona-maatregelen van de stad niet geheel positief onthaald werden. Gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge (sp.a/Vooruit) vroeg de resultaten op en bestudeerde de antwoorden: “De communicatie vanuit de stad en de ‘Hart Voor Zottegem-bonnen’ scoorden opmerkelijk slechter dan in vergelijkbare steden.”

In oktober 2020 werd door oa UNIZO, VVSG en Universiteit Antwerpen, een grootschalig onderzoek georganiseerd dat peilde naar wat lokale handelaars vonden van de steunmaatregelen die de gemeente nam ten voordele van hen. “Wanneer we kijken naar de resultaten voor Zottegem, zien we toch enkele problemen naar voor komen,” geeft Louie Van Rijsselberge (sp.a/Vooruit) mee.

“We zien dat de communicatie over corona en de genomen maatregelen naar de handelaars opvallend minder scoort dan in andere steden en gemeenten. Dubbel zoveel handelaars als in vergelijkbare steden omschreven de communicatie als helemaal niet goed. 28% vond die wel goed verlopen, waarbij er in vergelijkbare steden toch rond de 40% wordt gescoord.   Een opmerkelijk verschil. Verder kwam bij de opmerkingen vaak terug dat de communicatie van de stad naar ondernemers ondermaats was en soms zelfs onbestaande. Velen gaven daarnaast aan dat ook niet alle handelaars werden meegenomen of op de hoogte gesteld, bijvoorbeeld de handelaars die buiten het centrum gevestigd zijn.”

Louie Van Rijsselberge: “Wat de maatregelen zelf betreft die het stadsbestuur nam, ervaart maar 20% van de Zottegemse handelaars deze als positief. Vooral de ‘Hart Voor Zottegem-bonnen’ werden opmerkelijk minder gesmaakt dan in vergelijkbare steden. De voornaamste redenen die onze handelaars daarvoor aangeven zijn vooral het bedrag en de complexiteit bij het gebruik ervan. Het bedrag was voor drie keer zoveel handelaars als in andere steden niet aantrekkelijk genoeg, met maar 5 euro inbreng per aankoop van 50 euro. Het bonnensysteem werd ook gezien als te complex door dubbel zoveel Zottegemse handelaars, ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde. Uiteindelijk gaf ook maar 30% van de respondenten aan dat ze effectief gebruik hebben gemaakt van de bonnen.”

“Als sp.a/Vooruit gaven we van bij het begin aan dat het bedrag dat de stad bijlegt (5 euro) bij de ‘Hart Voor Zottegem-bonnen’ te laag was.   Ook op de complexiteit van het systeem van de bonnen hebben we meermaals gewezen. Maar nu zien we dat ook de communicatie met de handelaars spaak loopt.  Beter communiceren kost nochtans geen geld, dat moet dan ook een minimumvereiste zijn om onze handelaars goed te ondersteunen. We hopen dat het stadsbestuur de resultaten van dit onderzoek ter harte neemt en haar aanpak bijstuurt. Onze handelaars verdienen dat, na een gigantisch zwaar jaar,” besluit Louie.

Lees de reactie van Zottegem Winkelcentrum via deze link