Natuurpunt loodst amfibie ën veilig door het verkeer

Blij met permanente tunnels in Lembergestraat

Vrijwilligers van Natuurpunt Oosterzele loodsen op drie locaties padden, kikkers en salamanders veilig door het verkeer. Met het zachte lenteweer eind februari zijn ook de amfibie ën ontwaakt en hun tocht naar hun voortplantingspoel gestart. Voor het eerst is er nu ook een overzet aan de Turkenhoek in Balegem. In de Lembergestraat en Hoek ter Hulst staat Natuurpunt Oosterzele al jaren klaar om de amfibie ën veilig over te zetten. Echt lovenswaardig dat vele vrijwilligers ‘s ochtends en ‘s avonds op ‘pad’ gaan en zorgen dat kikkers, padden, salamanders niet het slachtoffer worden van het verkeer. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

Natuurpunt Oosterzele heeft woorden van lof voor het gemeentebestuur Oosterzele en Pro Natura vzw voor het plaatsen van schermen. Natuurpunt   is blij dat er een structurele oplossing komt voor de paddentrek aan de Lembergestraat. De gemeente Oosterzele besliste samen met Merelbeke om vijf amfibie ëntunnels en geleidingswanden aan te leggen ter hoogte van de Landskoutersesteenweg en de Lembergestraat in de Gondebeekvallei. Eind 2021 starten de werken in Landskouter. Naast de riolerings- en collectorwerken, nieuw wegdek en veilige fietspaden gaat men met een relatief beperkte bijkomende kost de populatie amfibie ën duurzaam en permanent beschermen. De aanleg van amfibietunnels zorgt daarenboven voor een optimaal behoud en uitbreiding van de bestaande fauna en flora.

Reporter 17