Stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers preventief gesloten

Na een positieve corona-test van een van de vaste redders werkzaam in het stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers in Zottegem, worden in navolging van de algemene voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te houden de andere redders preventief in quarantaine geplaatst. Dit noodzaakt tot een tijdelijke sluiting van het zwembad, met onmiddellijke ingang van zaterdagmiddag 20 maart tot en met zondag 28 maart.

“Het is duidelijk dat het coronavirus terug krachtig om zich heen grijpt in onze samenleving”, zegt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA) en burgemeester Jenne De Potter (CD&V). We kunnen geen enkel risico nemen en moeten alles in het werk stellen om de verspreiding zoveel mogelijk tegen te houden. Dit is geen beslissing die we graag nemen, maar gezien de positieve test van een van onze vaste redders hebben we geen andere optie. De tijdelijke sluiting betreft enkel het zwembad. Het stedelijk sportcentrum Bevegemse Vijvers blijft voorlopig toegankelijk voor de sportverenigingen, volgens de geldende richtlijnen. Sportverenigingen die momenteel trainen in het sportcentrum worden gecontacteerd door de sportdienst. Er wordt nog bekeken of de trainingen van zwemclub Labio First kunnen doorgaan komende week, gezien enkele trainers ook in het bezit zijn van een recent reddersbrevet. Communicatie hierover naar de leden van Labio First zal via het bestuur van de zwemclub verlopen. Klanten die een zwemticket kochten, worden gecontacteerd door de sportdienst. Er kan gekozen worden voor een alternatief zwemmoment, of een terugbetaling. We begrijpen dat dit bijzonder jammer nieuws is voor iedereen die wou komen zwemmen. Maar we hopen op ieders begrip dat, in de huidige fase van de coronacrisis, er geen ander alternatief is dan uiterst voorzichtig en waakzaam te zijn.”