Ilse Malfroot wil oplossing voor het skatepark dat binnenkort wordt afgebroken

Tijdens de laatste gemeenteraad werd het bestek voor de overheidsopdracht met als voorwerp ‘levering en montage van skatetoestellen van een modulair skatepark te Ninove’ goedgekeurd. Het skatepark wordt afgebroken van 19 tot en met 23 april.

Ilse Malfroot vreest echter dat de afbraak veel te vroeg gebeurt. De opbouw van een skatepark vergt namelijk veel voorbereidingswerk. Alleen al de modulaire opbouw , het lassen en monteren duurt al snel 2 tot 3 maand. Dit wil dus zeggen dat de skaters, BMX’ers, steppers… gedurende lange tijd hun favoriete sport niet zullen kunnen beoefenen.

©Sophie Richez – Vlaams Volksvertegenwoordigster en Voorzitster Forza Ninove, Ilse Malfroot

Skatepark langer laten staan of verplaatsen naar indoor locatie

Dit kan niet de bedoeling zijn, stelt Ilse Malfroot, gemeenteraadslid voor Forza Ninove. Ze zal op  de gemeenteraad   van maandag  aanstaande  2 voorstellen doen, om ervoor te zorgen dat de ’urban sporters’ hun hobby kunnen beoefenen.

Een eerste voorstel bestaat erin om de huidige toestellen te behouden tot wanneer de nieuwe toestellen kunnen worden geplaatst.

Een tweede voorstel is om de toestellen die worden afgebroken, onmiddellijk herop te bouwen in een leegstaand industrieel pand in de buurt, zodanig dat de jeugd hun favoriete sport indoor kan blijven beoefenen. Een indoor terrein ter beschikking stellen heeft alleen maar voordelen.

Clubwerking ‘urban sports’ uitbouwen

Op deze manier zou de jeugd het ganse jaar door, dus ook bij slecht weer, kunnen bmx’en, steppen…  Er zou zelfs een volledige clubwerking met indoorlessen kunnen opgezet worden. De laatste jaren winnen de “urban sports” alleen maar aan populariteit. Het zou fijn zijn indien Ninove hier mee op de kar zou springen.

Het is zelfs zo dat Ninove een pand in eigendom heeft, de vroegere textielfabriek aan de Burchtdamsite, dat zou kunnen ingericht worden als indoor park. Ook de Fabeltasite zou kunnen gehuurd worden van de eigenaar, zolang het pand niet voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Door een van deze panden her in te richten zou de jeugd eindelijk een indoorsportplek voor ’urban sports’ krijgen. Hopelijk volgt de gemeenteraad deze visie en zet Ninove zich op de kaart als jeugdvriendelijke stad.