Fietsen voor de vzw Amon geschonken door de gemeente  Brakel

vzw Amon is een organisatie bijzondere jeugdzorg in Zuid-Oost Vlaanderen die een 150-tal jongeren en gezinnen intensief en aanklampend begeleidt.

Vanaf 2021 huren we een hoeve, Ter Biest 94 in Ronse vertelt Geert Petit van de vzw Amon.

“In samenwerking met politie en gemeentebestuur  Brakel, Stad Ronse, Kaboes, De Vrolijke Kring en onze buren willen we een fietsatelier uitbouwen.

Fietsen die we gratis krijgen gaan we met onze jongeren van de dagbesteding en vrijwilligers volledig in orde zetten en deze fietsen gaan we geven aan mensen uit Ronse en Brakel of omstreken die haar nood aan hebben en financieel niet in staat zijn om een goede fiets te kopen.

Een tweede project die we willen uitbouwen is de aanleg van een groenten- en fruittuin. Met onze jongeren en vrijwilligers willen we groenten en fruit kweken, gaan we confituur maken, appelmoes,…..en deze gaan we aanbieden aan organisaties in Ronse en Brakel die werken met kansarmen.

Als organisatie vinden we het belangrijk om op die manier iets terug te geven aan de maatschappij.”

Vandaag werden een dertigtal fietsen overhandigd die werden verzameld onder het containerpark in Brakel. Het gaat om verloren en gestolen fietsen waarvan de eigenaar nooit werd teruggevonden vertelt commissaris John Pieteraerens.

De overhandiging werd bijgewoond door Geert Petit van Amon, commissaris John Pieteraerens en persverantwoordelijke Tineke Schamp van de lokale politie zone Brakel en burgemeester Stefaan Devleeschouwer.

Steun

Via onderstaande link kan je de voorstelling van het project bekijken :

https://acties.streekfondsoostvlaanderen.be/project/29730

Om deze twee projecten te kunnen realiseren heeft   men we nog wat centjes nodig.

Deze twee projecten zijn erkend als project bij Streekmotor 23 en via dit platform is een crowdfunding opgestart.

Voor een gift vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest en dus een belastingvermindering van 45%.  Je gift ‘kost’ slechts 22 euro en dankzij de verdubbeling van de ingezamelde giften ontvangen via # Streekmotor23 (Streekfonds Oost-Vlaanderen) hebben wij 80 euro ontvangen

Info over ons project is te vinden op website van Streekmotor 23

 

 

 

X