Fietsen in Geraardsbergen kan een stuk veiliger en comfortabeler

Resultaten van een enquête over fietsen in onze stad


Geraardsbergen. De stad Geraardsbergen organiseerde een enquête over fietsen in onze stad. Voor meer dan de helft van de respondenten kan het fietsen in de Oudenbergstad een stuk veiliger en comfortabeler. Ongeveer de helft vindt het best aangenaam om in Geraardsbergen te fietsen. De deelnemers zijn vragende partij voor een goed uitgewerkte fietseninfrastructuur. Ook wordt er een lijst van knelpunten opgesomd. Het stadsbestuur gaat de komende jaren met deze bevraging aan de slag.

De stad Geraardsbergen organiseerde een fietsenenquête. De bevraging liep van 17 september tot 10 oktober. 231 respondenten vulden de vragenlijst in. Op de vraag of je in Geraardsbergen veilig kan fietsen gaven 174 (76%) respondenten een score van maximum 5 op 10. Op de vraag of het comfortabel fietsen is in de Oudenbergstad, scoorden 75 (33.4%) deelnemers hoger dan 5 op 10. Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat het best aangenaam is om in onze stad te fietsen (meer dan 5/10).

Met betrekking tot veiligheid en comfort gaven de deelnemers aan de enquête verschillende werkpunten. Een greep: de slechte staat van aanwezige fietspaden, gebrekkig onderhoud van de fietspaden, afwezigheid van fietsinfrastructuur, gedrag van autobestuurders, zwaar verkeer in de dorpskernen, parkeren op fietspaden onaangepaste snelheid…

Anderzijds zetten heel wat deelnemers de prachtige streek in de kijker. Een aangepaste fietsinfrastructuur kan meer mensen aanzetten om te fietsen. Heel wat dorpskernen kunnen fietsvriendelijker…

Uit de bevraging blijkt dat fietsers bepaalde locaties liever vermijden:

  • gewestwegen: te smalle, niet afgescheiden fietspaden en (zwaar) verkeer;
  • eenrichtingsstraten in het centrum: te smal voor fietsverkeer in beide richtingen;
  • het jaagpad langs Dender: te snel rijdende wielertoeristen;
  • het Stationsplein: te veel auto- en busverkeer;
  • kruispunten met voorrang van rechts: onduidelijk voor veel fietsers dat ze moeten stoppen.

De belangrijkste prioriteiten voor de respondenten zijn veilige verbindingen van de deelgemeenten naar het centrum, fietssnelwegen en de winkelstraten autovrij maken. De deelnemers zijn duidelijk vragende partij voor een goed uitgewerkt vriendelijk fietsenbeleid.

Voor meer info:
https://www.geraardsbergen.be/file/download/20140/816724BD104655671602250D52764F5C

Julien Borremans