Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • De stad is op zoek naar een tiental nieuwe medewerkers (allen m, v, x). Meer bepaald gaat het over volgende vacatures: een duurzaamheidsambtenaar, directeur basisschool De Smidse, administratief medewerker dienst toerisme, deskundige dienst financi ën, conci ërge Bevegemse Vijvers (deeltijds), zwembadredder (deeltijds of voltijds), leidinggevende voor LDC Egmont, deskundige voor administratie Woonzorgcentrum OCMW en kapper/kapster (deeltijds) voor Woonzorgcentrum OCMW. Alle informatie over aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure enz. is op www.zottegem.be terug te vinden. Solliciteren kan tot vrijdag 23 april e.k. De selectie gebeurt via het externe bureau CC Select uit Brussel.

  • Elk jaar moet de stad, op basis van een zonale verdeelsleutel, een financi ële bijdrage voor de werking van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem leveren, zowel voor investeringen als voor de exploitatie ervan. Voor dit dienstjaar 2021 is deze dotatie becijferd op 2.749.301 euro voor exploitatie en 128.952 euro voor investeringen.

 

  • Dit is eveneens het geval met betrekking tot de zgn. hulpverleningszone Vlaamse Ardennen waarvan de Brandweerpost Zottegem deel uitmaakt. In dit geval bedraagt de stedelijke dotatie (ook berekend volgens zonale verdeelsleutel) 668.643 euro voor de exploitatie en 136.459 euro voor investeringen.

 

  • Omdat er momenteel op de stedelijke begraafplaats aan de Kluisstraat nog slechts een beperkt aantal nissen beschikbaar is, moet er een nieuwe columbariumwand bijgeplaatst worden, naar het model van de reeds aanwezige wanden. Het college van burgemeester en schepenen koos voor de firma Lutch Beton uit Stokrooie als leverancier (kostprijs zo’n 46.700 euro). Het plaatsen en monteren van de wand en nissen gebeurt door eigen stadsarbeiders.