“Zottegemse fiets- en wandelroutes worden onvoldoende uitgewerkt”

De Zottegemse liberalen van Open VLD Zottegem pleiten ervoor om de stad Zottegem voor te bereiden op wat “coronagewijs onvermijdelijk is” Ze pleiten voor een “dynamisch Zottegem waar Zottegemnaren de weg vinden en waar bezoekers verwelkomd worden”.   De fiets- en wandelrouters mogen daarbij voor hun part een prominentere plek innemen.

“We hebben gekozen voor een voorzichtige en realistische aanpak waarin we vooral inzetten op vertrouwen”, zei premier Alexander De Croo na het Overlegcomit é op de persconferentie van 14 april 2021. Open Vld Zottegem laat weten ervoor te pleiten de coronamaatregelen te blijven volgen en nu zeer voorzichtig te blijven met de mogelijke perspectieven in het vooruitzicht. “Maar het geloof in de vaccinatiecampagne en in onze Zottegemnaren is groot”, klinkt het bij de Zottegemse liberalen.  

“Open Vld Zottegem dringt bij het stadsbestuur aan om nu, met het mooie weer én de zomer in het vooruitzicht, een zomerplan voor te bereiden op maat van onze stad om zo de komende drukte op openbare domeinen, groene plekken en speelpleintjes op te vangen én de positieve sfeer daar te behouden”, zegt Open VLD gemeenteraadslid Sven Mornie.   “Laten we nu voor de volle 100% inzetten op een levendige, dynamische stad én de verschillende socio-culturele en economische mogelijkheden ter harte nemen. In samenspraak met de Zottegemse middenstand en de horeca kunnen er heel wat mooie initiatieven in het centrum en onze deelgemeenten tot stand komen. Het uitgelezen moment om Zottegemse culturele verenigingen of Zottegems talent in te schakelen om een zomerse sfeer te cre ëren in onze stad. En dit allemaal ter promotie en ter ondersteuning van de verschillende sectoren die het de voorbije maanden al zeer moeilijk hadden en tot op de dag van vandaag nog zeer moeilijk hebben. Daarnaast is het ook belangrijk om de Zottegemnaren duidelijk in te lichten over én te stimuleren tot verschillende mogelijkheden m.b.t. socio-culturele initiatieven en activiteiten voor de zomerperiode van 2021. Voor Open Vld Zottegem is het belangrijk om een positieve en duidelijke boodschap mee te geven: “Wees welkom in Zottegem!”. “We gaan bezoekers aan onze Egmontstad op een creatieve, typisch Zottegemse manier verwelkomen en enthousiasmeren maar ook moeten motiveren om zich aan de verschillende maatregelen en afspraken te houden.”

“De Grote Versnelling”  

“Vlaanderen, provincies en gemeenten werken al jaren goed samen voor meer veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Die inspanningen moeten in de nabije toekomst bestendigd en zelfs versterkt worden”, klinkt het verder bij Open VLD Zottegem.   “De Grote Versnelling” ging op donderdag 8 april 2021 ook echt van start met het (digitaal) ondertekenen van de intentieverklaring. “De Grote Versnelling” is een samenwerkingsverband tussen de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de Vlaamse provincies en de steden en gemeenten. Samen willen ze het fietsbeleid in Vlaanderen versnellen en verdiepen om zo te komen tot een fietsbeleid 2.0. Dit zal gebeuren via het afsluiten van fietsdeals: overeenkomsten tussen diverse overheden, bedrijven, verenigingen, scholen, kennisinstellingen, … .

“Het verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen is een prioritaire beleidskeuze van ons stadsbestuur en dit kunnen we alleen maar toejuichen”, vertelt Sven Mornie, gemeenteraadslid voor Open Vld. “Hopelijk is het stadsbestuur klaar om de sprong te wagen en mee te stappen in het samenwerkingsverband “De Grote Versnelling” om op die manier nog een versnelling hoger te schakelen m.b.t. het fietsbeleid in onze stad”, gaat Sven Mornie verder. “De fiets is in Vlaanderen én vooral in coronatijden aan een stevige opmars bezig en die positieve fietstendens willen we vanuit Open Vld Zottegem verder stimuleren. Door samen te werken met de Fietsersbond Zottegem en de talrijke recreatieve wielertoeristenclubs die in Zottegem aanwezig zijn kunnen we ook in onze stad een versnelling hoger schakelen om onze fietsinfrastructuur te verbeteren. Dit met één doel voorop: een echte sprong maken op vlak van fietsbeleid en bij iedereen een fietsreflex cre ëren. De komende jaren willen we vanuit Open Vld Zottegem nog meer mensen verleiden om de fiets boven de auto te verkiezen want fietsen is gezond en iedereen heeft immers baat bij meer en betere fietsinfrastructuur.”

Beter wandeltoerisme

Ook als wandelstad heeft Zottegem volgens de Zottegemse liberalen heel wat troeven. “Het is de “Poort van de Vlaamse Ardennen”, een prachtige streek met veel natuur en tal van mogelijkheden op vlak van toerisme, wandelen, fietsen, … “, zegt Open VLD gemeenteraadslid Dirk Minnaert. “Wie Zottegem en omgeving al wandelend doorkruist, wordt geconfronteerd met sterke variaties in een heuvelachtig landschap waarbij het ene mooie volgt op het andere: bos, weiden, landbouw, pittoreske dorpskernen, typische cafeetjes, restaurant(je)s, … wisselen elkaar voortdurend af. Het geheel is een troef voor de toeristische beleving van onze stad en voor onze horeca. Om mensen de mogelijkheid te bieden om de streek al wandelend te ontdekken bestaan er websites zoals “wandelknooppunten.be” en “routeyou.be”. Deze sites bevatten landkaarten met knooppunten van wandelwegen, gemeentegrens-overschrijdend. De wandelaar kan er zelf zijn parcours uitstippelen via de genummerde knooppunten. Hij krijgt direct een idee van de afstand en van de aard van het uitgestippelde traject. De rest ontdekt men tijdens de wandeling zelf.”

“Bij het gebruik van deze websites valt het direct op dat de streek van Zottegem onvolledig is uitgewerkt. Het westen van Zottegem met de aangrenzende gemeenten is volledig maar het oosten is een lege, blinde vlek”, gaat Minaaert verder. “Een degelijke aanvulling is nodig. Maar ze is ook nuttig voor meer bezoek aan onze stad en uiteraard ook voor de Zottegemnaren zelf die nog ongekende mooie hoekjes kunnen ontdekken. Dirk Minnaert, gemeenteraadslid van Open Vld, vraagt daarom dat de stad het nodige doet om, samen met de buurgemeenten, de provincie en de actoren van deze websites, dit tekort weg te werken. Iedereen kan er maar wel bij varen … .”