Zottegemse Openspelendag verplaatst om 21 juli feestelijker te maken

In de voorbije jaren werd enkele keren daarvan afgeweken omdat die zondag toen op Pasen en/of middenin de paasvakantie viel, maar in principe vindt de jaarlijkse Openspelendag in Zottegem plaats op de derde zondag van april. Ingevolge de covid-19-uitbraak kon de 24ste editie ervan verleden jaar echter niet doorgaan en alhoewel men er nog helemaal geen zicht op had welke coronamaatregelen er rond deze tijd zouden gelden en of dit evenement ook ditmaal zou moeten geannuleerd worden, besliste het college van burgemeester en schepenen toch reeds in zitting van 15 februari om de Openspelendag die oorspronkelijk op de Zottegemse activiteitenkalender voorzien was op zondag 18 april ll., te verplaatsen naar 21 juli.

Behalve dat hij als een betaalde verlofdag wel graag meegenomen is, ging overigens deze Nationale Feestdag in Zottegem telkens vrijwel ‘in stilte’ voorbij sinds de coalitie van CD&V en N-VA er aan het bewind kwam. Tijdens de vorige legislatuur werd nog in 2013 de Gezinsnamiddag aan de Bevegemse Vijvers als extra festiviteit ter gelegenheid van 21 juli in het leven geroepen maar na zes edities werd dit event twee jaar geleden afgevoerd. Alhoewel het een publiek geheim is dat de N-VA geen voorstander van het vieren van de Nationale Feestdag is, probeerden zowel CD&V- als N-VA-schepenen toen uit te leggen dat een en ander het gevolg was van een afwezigheid van de stedelijke cultuurfunctionaris waardoor er geen budget voor de 21 juli 2019-viering zou voorzien geweest zijn. Terwijl dit blijkbaar wel het geval was voor de 11 juli-viering met Gaga Baul en ook terwijl er sowieso ieder jaar bij de opmaak van de begroting een vast budget voor feestelijkheden voorzien wordt, en al zeker voor festiviteiten die jaarlijks terugkeren.

Vorig jaar luidde de uitleg dat enkel een “wegens corona aangepast 21 juli-programma mogelijk” was en daarom werd maar op vier speelpleintjes een extra attractie voorzien. Dit jaar (of wordt dit de vaste datum voor deze activiteit?) zal dus de Openspelendag aan woensdag 21 juli een feestelijker tintje moeten geven. Overigens is het de bedoeling om dit kinderevenement ook in een ander kleedje te steken. In plaats van de groene ruimte achter het Kasteel van Egmont om te toveren tot één grote buitenpretpark, zouden er nu op verschillende speelterreinen, per leeftijdscategorie, attracties voorzien worden. Later meer info hierover.