Studio 100-figuren sieren de zestigste Rode Kruis-sticker

Steun rechtstreeks de afdeling Herzele

De alom bekende Rode Kruis-sticker wordt 60 jaar en Studio 100 mag 25 kaarsjes uitblazen. Ter gelegenheid van deze dubbele verjaardag hebben beide organisaties dan ook de handen in elkaar geslagen en zo gebeurt het dat ditmaal enkele Studio 100-figuren op de befaamde Rode Kruis-sticker prijken: Mega Mindy en Baba Yega bemannen een hulppost, Piet Piraat en zijn vrienden volgen een cursus Eerste Hulp bij Steven Stil, Samson & Marie spelen samen met Jeugd Rode Kruis, Bumba helpt als crisisvrijwilliger en Wilko van Nachtwacht geeft bloed. Allemaal activiteiten waaronder de medewerkers van het Rode Kruis met enthousiasme hun schouders zetten. Trouwens ook al gedurende de hele coronaperiode geven deze vrijwilligers het beste van zichzelf voor het afnemen van covidtesten, het vervoer van coronapati ënten, hulp in woonzorg- en vaccinatiecentra, het bedienen van de corona-infolijnen enz.

Door een sticker te kopen wordt de werking van de lokale afdeling(en) gesteund en draagt men er een steentje toe bij dat de Ronde Kruis-vrijwilligers kunnen blijven helpen. Ditmaal start het Rode Kruis Vlaanderen haar 60ste veertiendaagse stickerverkoop op donderdag 22 april. Twee weken lang, tot en met donderdag 6 mei, is de jubileumsticker voor 5 euro te koop in heel Vlaanderen. Net als verleden jaar wordt de actie weliswaar overschaduwd door de covid-19-pandemie en moet er rekening gehouden worden met beperkende coronamaatregelen. Zo mogen R.K.-vrijwilligers ondermeer niet de weg op om aan kruispunten de stickers te koop aan te bieden. Wel is het opnieuw mogelijk om via www.koopdesticker.be/herzele een sticker te kopen (+ verzendkost 1,50 euro). De opbrengst van de stickerverkoop gaat integraal naar de plaatselijke afdeling en wordt geïnvesteerd in medisch en ander hulpmateriaal, organisatie van opleidingen, enz. Langs deze weg dankt Rode Kruis afdeling Herzele reeds bij voorbaat alle sympathisanten voor hun steun.