© tomatomicek via Pixabay

Verlichting aangepast voor vleermuizen langs fietssnelweg in Elene

In een vroeger NUUS-artikel kon u lezen dat het provinciebestuur stelselmatig, door investeringen voor de voorziening van de daartoe nodige fietsinfrastructuur, werk maakt van de ontwikkeling van het bovenlokaal Fietssnelwegenplan Oost-Vlaanderen. Daarvan maakt ook de realisatie van de fietssnelweg F417 tussen Gent en Zottegem deel uit, over een totale afstand van 24 km. Dit project beoogt dat er, zowel ten behoeve van pendelaars en scholieren als van recreatieve fietsers, tussen beide steden ook een veilige en comfortabele verbinding komt via een fietsweg die door zijn ligging langsheen en/of parallel met de spoorwegverbinding L122 ook reli ëfverschillen makkelijker laat overwinnen. Op het grondgebied Zottegem loopt het uitgetekende traject van de F417 ondermeer door Elene en daar zullen binnenkort de werken aangevat worden tussen het Snijdreefken en de Provinciebaan op de grens met Oosterzele, vanwaar de fietsweg dan zal aansluiten op het gedeelte van ongeveer 5 km dat reeds verwezenlijkt is op het grondgebied van deze buurgemeente.

Voor de aanleg van het deel van de fietsverbinding langs de Dassegemstraat en IJzerenweg moet ook de nodige openbare verlichting voorzien worden. Met het oog hierop hechtte het Zottegemse stadsbestuur reeds meer dan twee jaar geleden, in november 2018, goedkeuring aan de voorziening van verlichting conform het globale masterplan maar tot de uitvoering hiervan kwam het nog niet omdat intussen gebleken is dat in dit geval ook rekening moet gehouden worden met de vleermuizenpopulatie die zich langs dit deel van het fietswegtraject bevindt. Door de aanwezigheid van deze beschermde diersoort zijn aangepaste verlichtingspalen en armaturen nodig. Daarom is nu gekozen, met akkoord van de dienst mobiliteit van het provinciebestuur, voor energiezuinige led-verlichting die geschikt is voor de vleermuizenpopulatie en die ook voldoet aan de eisen voor een vrijliggend fietspad. De uitvoering ervan zal gebeuren door Fluvius en de kostprijs zal zo’n 19.000 euro bedragen. Het plaatsen van deze openbare verlichting zal overigens volledig terugbetaald worden door de provincie.