© AZ Sint-Elisabeth

AZ Sint-Elisabeth Zottegem heeft nieuwe hoofdgeneesheer

Op maandag 3 mei ll. heeft het AZ Sint-Elisabeth Zottegem prof. dr. Marc Hendrickx (zie foto) verwelkomd als nieuwe hoofdarts. Hij volgt dr. Rudi Vossaert op die op 31 maart ll. afscheid nam van het Zottegemse ziekenhuis waaraan hij eerst bijna dertig jaar (sinds 1986) als vaatchirurg en daarna sedert 1 januari 2015 als hoofdgeneesheer verbonden was. Na zijn vertrek werd laatstgenoemde functie tijdelijk, gedurende één maand dus, waargenomen door prof. dr. Georges De Moor die zich nu opnieuw voltijds kan concentreren op zijn taak als directeur laboratorium van het AZ Sint-Elisabeth.

Deze keer werd buiten de muren van het eigen ziekenhuis op zoek gegaan voor de invulling van de functie van hoofdarts. Prof. dr. Marc Hendrickx (61) is cardio-thoracaal chirurg, deeltijds hoogleraar aan de universiteit in Hasselt en de USZ Zürich alsook oprichter van het bedrijf Casc8 in Keerbergen. In 1988 promoveerde hij tot dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de KULeuven waar hij daarna ook de opleiding tot cardio-thoracaal chirurg volgde. Naast het diploma van dokter behaalde hij, eveneens aan de KUL, ook het diploma van licentiaat in de letteren en wijsbegeerte.

De voorbije twee jaar, sinds 1 april 2019, nam prof. dr. Marc Hendrickx in het AZ Damiaan in Oostende voltijds de taak van hoofdgeneesheer waar. Tevoren was hij actief als cardio-thoracaal chirurg in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Vanuit zijn functie als hoofdarts van het AZ Sint-Elisabeth zal hij vooral begaan zijn met de vormgeving van het Zottegemse ziekenhuis als algemeen specialistisch ziekenhuis, de positionering van het ziekenhuis binnen het E17-netwerk en de borging van een kwaliteitsvolle zorg op maat van de pati ënt.

X