Herzele gaat voor Compassionate Schools

Herzele werd, samen met Brugge, geselecteerd als pilootgemeente voor het project Compassionate City door VUBrussel en UGent.

“In een zogenaamde meelevende gemeente staat zorg centraal,” legt schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe uit, “hierbij werken we rond de thema’s rouw, verdriet en verlies en dat in de meest brede zin.”

Als eerste stap werd gekozen om de Herzeelse scholen te betrekken bij dit project.

“Scholen zijn voor jongeren en hun entourage de belangrijkste en meest logische partner om te leren omgaan met verlies en verdriet, verklaart schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers deze keuze.

Samen met zeven Herzeelse scholen werd een engagementsverklaring opgemaakt die de scholen moet helpen hoe dit aan te pakken.

“Het is de bedoeling om deze scholen bij te staan in hun begeleiding van hun leerlingen, maar we willen de leerkrachten ook een leidraad geven om hiermee aan de slag te gaan”, aldus schepen Van Impe.

“Daarvoor gaan we onder andere samenwerkingen aan met externe partners die de leerkrachten tips and tricks kunnen geven om op deze zorgvraag van leerlingen in te gaan en deze thema’s bespreekbaar te maken,” geeft schepen Rogiers nog mee.

“Het project Compassionate Schools is een eerste stap naar een cultuurverandering in Herzele. Daarmee willen we duidelijk maken dat je in Herzele overal kan praten over je gevoelens. In een volgende stap worden de Herzeelse verenigingen aangesproken. Ook zij zullen kunnen instappen in dit project”, besluiten beide schepenen.