OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wijziging mobiliteit in dorpskern Denderhoutem na afronding proefproject 2020

Tussen maart 2020 en januari 2021 liep in de dorpskern van Denderhoutem, na een uitgebreid participatietraject, een proefproject rond mobiliteit. Het college van burgemeester en schepenen keurde in januari 2021− met enkele aanpassingen − de bestaande proefopstelling in de driehoek Advocaat De Backerstraat-Molenstraat-Schoolstraat unaniem en definitief goed. Rond 1 mei zal de aanduiding voor deze gewijzigde verkeerssituatie definitief in orde zijn.

Tal van opinies en suggesties van inwoners, de adviesraad Verkeer, de twee scholen in de buurt, de Fietsersbond en de eigen dienst Mobiliteit van lokaal bestuur Haaltert werden meegenomen in de beslissing.

“Doorheen het participatietraject kwamen de bezorgdheden duidelijk naar boven. Het college nam deze op en evalueerde dat een beperkt aantal aanpassingen noodzakelijk waren.”   verduidelijkt Veerle Baeyens, burgemeester.

“Het proefproject werd uitvoerig geanalyseerd en bevraagd. We hebben als college de nodige aanpassingen meegenomen zoals o.a. het weren van zwaar verkeer. Hiermee willen we nu een duidelijke en verkeersveiligere omgeving cre ëren”, besluit Bart Welleman, schepen van Mobiliteit

OLYMPUS DIGITAL CAMERA