©N-Va Ninove

N-VA Ninove pleit voor hergebruik opgepompt grondwater bij bouwwerven

De droogte in Vlaanderen en de hieraan gekoppelde lage grondwaterstanden zijn een zeer eigentijds thema. Het is heel pijnlijk om dan vast te stellen dat opgepompt grondwater bij bouwwerven gewoon in de riolering verdwijnt.

Bestuurslid Steven Vanden Berghe van N-VA Ninove vraagt dat het stadsbestuur zou overleggen met de vele projectontwikkelaars over het hergebruiken van opgepompt grondwater tijdens bouwwerken.

Volgens Vlarem-bepalingen moet het grondwater eerst worden geherinfiltreerd indien dit technisch mogelijk is. Als er toch water moet geloosd worden moet dit eerst in beken of grachten gebeuren. Het opgepompte water kan echter ook worden gebruikt in de land- en tuinbouwsector maar ook buurtbewoners zouden hier, zeker tijdens de zomermaanden, water moeten kunnen ophalen om bijvoorbeeld planten en bloemen te besproeien. Steven Vanden Berghe stelt voor dat de stad Ninove net als vele andere steden en gemeenten dit zou mogelijk maken door aannemers te verplichten om watertanks of aftapkranen te plaatsen bij grote bouwprojecten. Op de website van de stad kan men aanduiden waar water wordt opgepompt zodat de Ninovieters snel hun weg vinden naar een bouwwerf. Volgens Steven Vanden Berghe zou pas als laatste mogelijkheid het water in de riool mogen geloosd worden.

 Op dit moment bestaan al dergelijke projecten in onder andere Kampenhout, De Pinte maar ook in Gent. Dit voorstel past ook volkomen in de Blue Deal van de Vlaamse regering en minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) in het kader van de strijd tegen droogte en waterschaarste.

 Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) zal dit voorstel binnenkort op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Karolien De Roose stelt voor om in de afgeleverde omgevingsvergunningen als voorwaarde op te nemen dat het bemalingswater ter beschikking moet worden gesteld van de landbouwers en de burgers. Karolien De Roose vraagt ook een strenge handhaving van de huidige regelgeving door de stadsdiensten.