Afwerking fietssuggestiestroken Schoolstraat

Op 30 april werden de geschrankte parkeervakken in de Schoolstraat geschilderd. Dat was de definitieve uitvoering na de evaluatie van de proefopstelling in de driehoek Advocaat De Backerstraat-Molenstraat-Schoolstraat.

Verplaatsen suggestiestrook

Wat nog niet definitief kon uitgevoerd worden, is het verplaatsen van de fietssuggestiestrook. De bestaande rode strook wordt verwijderd en er wordt een nieuwe strook geverfd.
De nieuwe fietssuggestiestrook loopt dan mee met de geschrankte parkeerplaatsen, zoals te zien is op het plan.

De nieuwe fietssuggestiestrook zal zo snel mogelijk aangebracht worden, maar het is nog wachten op droog weer. De bewoners van en rond de Schoolstraat zullen tijdig verwittigd worden welke dag dat zal gebeuren. 1 dag kan er dan niet geparkeerd worden in de Schoolstraat. Doorgaand verkeer zal wel mogelijk zijn.

Voordelen van de nieuwe verkeerssituatie

Er werd bij de evaluatie van het proefproject duidelijk gekozen voor geschrankte parkeerplaatsen als bijkomende maatregel om de veiligheid te verbeteren. Een grote meerderheid van de bewoners waren hier vragende partij.

Geschrankte parkeerplaatsen dwingt bestuurders om trager te rijden, wat de veiligheid in de straat ten goede komt.

Tussen deze parkeerstroken werd een gele onderbroken streep op de rand van de rijbaan aangebracht. Deze gele onderbroken streep verbiedt daar het parkeren op de rijbaan.

Het is wel nog steeds toegelaten stil te staan. Dus in- en uitstappen en laden en lossen mag wel.

Door het aanbrengen van fietssuggestiestroken wordt de mogelijke aanwezigheid van fietsers in het straatbeeld extra onder de aandacht gebracht. De bestuurder wordt er door de fietssuggestiestrook op gewezen om extra op te letten voor fietsers.

Goedgekeurd proefproject

Tussen maart 2020 en januari 2021 liep in de dorpskern van Denderhoutem, na een uitgebreid participatietraject, een proefproject rond mobiliteit.

Het college van burgemeester en schepenen keurde in januari 2021− met enkele aanpassingen − de bestaande proefopstelling in de driehoek Advocaat De Backerstraat-Molenstraat-Schoolstraat unaniem en definitief goed.