Zottegemse terrassen zijn er klaar voor: elke dag van 10(!) tot 22(!) uur

Inmiddels zal het wel al genoegzaam geweten zijn dat vanaf zaterdag 8 mei, als één van enkele versoepelingen van de coronamaatregelen die op die dag ingaan, caf é-uitbaters en restauranthouders op het terras van hun zaak opnieuw klanten mogen verwelkomen. Daarbij moeten zij weliswaar een aantal richtlijnen respecteren, ondermeer wat de inrichting van hun terras en de opstelling van het meubilair betreft. Zo is er de verplichte minimumafstand van 1,5 meter tussen de tafels, hetgeen uiteraard de (normaal) beschikbare capaciteit van het terras vermindert. Daarom heeft, zoals in nog andere steden, ook het Zottegemse stadsbestuur aan de plaatselijke horeca-uitbaters de kans geboden om desgewenst en zo mogelijk hun terras uit te breiden. Een twintigtal horecazaken ging hierop in. Ook zal er geen belasting voor het plaatsen van een terras worden geïnd noch een retributie voor inname van de openbare weg worden aangerekend.

In verband met de openingsuren van de terrassen, besliste het college van burgemeester en schepenen eerst, in zitting van 19 april ll., dat in Zottegem een terrasje doen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag zou kunnen tot 22 uur, op vrijdag tot 23 uur en op zaterdag tot 0.30 uur. Wat dit betreft, werd het college echter achteraf teruggefloten door de federale richtlijn dat de terrassen van caf és en restaurants overal en elke dag moeten sluiten om 22 uur. Terwijl het volgens diezelfde federale richtlijn eigenlijk al mag vanaf 8 uur, houdt Zottegem het bij 10 uur als openingsuur voor de terrassen. Verder — wij citeren uit het desbetreffende collegebesluit — “dienen de terrassen sfeervol te worden aangekleed met bloembakken en/of houten afrastering. De afbakening mag niet gebeuren met nadars“.

Volledigheidshalve voegen wij hier nog aan toe dat er na het sluitingsuur van de terrassen twee uren volgen waarbinnen men nog met tien personen buiten mag samenkomen. Terwijl de avondklok (die sinds half oktober van vorig jaar gold) wordt afgeschaft, gaat er nu om middernacht een samenscholingsverbod van meer dan drie personen in (tot 5 uur ’s ochtends)