Molen-Te-Veel krijgt halfverharding voor stappers én fietsers


Zarlardinge. Molen-Te-Veel, de trage weg die Zarlardinge met Goeferdinge verbindt, kreeg een    halfverharding aangemeten. Hierdoor kunnen niet alleen wandelaars maar ook fietsers hem makkelijk en in alle veiligheid gebruiken. Een tractorsluis verhindert dat auto’s de trage weg nog gebruiken. Het project maakt deel uit van het engagement van het lokaal bestuur van Geraardsbergen om te zorgen voor veilige fietsverbindingen vanuit de dorpskernen.

In het meerjarenplan van het lokaal bestuur staat dat Geraardsbergen op een gestructureerde en gedragen manier fietsvriendelijker moet worden, en dit zowel voor woon- school-, werk- als winkelverkeer. Veilige routes waar het aangenaam fietsen is, zijn een vereiste om meer scholieren en werknemers te stimuleren naar school of het werk te gaan met de fiets. Comfortverhogende maatregelen in sommige trage wegen zijn een manier om bij te dragen aan dit engagement. Molen-Te-Veel is de eerste trage weg die aangepast werd. Hij kreeg een waterdoorlatende halfverharding over een afstand van zo’n 1,3 km. Hij vormt nu een prachtig alternatief voor de drukkere gemeentewegen.

Een tractorsluis zorgt ervoor dat automobilisten niet langer verleid worden om de trage weg te gebruiken. Om de veiligheid van iedereen te waarborgen is de tractorsluis is voorzien van ledverlichting.
“We zullen dit eerste project grondig evalueren. Indien dit positief is zullen we nog meer buurtwegen in halfverharding aanleggen. Daarbij zullen we zorgvuldig uitkiezen welke trage wegen in aanmerking komen”, zegt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V).