Startschot voor nieuw stukje fietssnelweg tussen Oosterzele en Zottegem

Provincie start volgende werf op fietssnelweg Oosterzele-Zottegem

De Provincie Oost-Vlaanderen, gemeenten Oosterzele en Zottegem, Intrabel en het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) starten vandaag, dinsdag 11 mei 2021, met een nieuwe werf langs de fietssnelweg F417 richting Gent.

Er wordt een traject van ongeveer 750 meter fietssnelweg aangelegd langs spoorlijn L 122 tussen deelgemeente Elene en de Provinciebaan op de grens van Zottegem met Oosterzele. “De Provincie maakt samen met verschillende projectpartners stelselmatig werk van de versnelde realisatie van het Fietssnelwegenplan voor Oost-Vlaanderen. Door in te zetten op veilige, vlotte en comfortabele fietsinfrastructuur willen we zoveel mogelijk Oost-Vlamingen op de fiets krijgen. Ook voor verplaatsingen over langere afstanden van 5 tot 20 kilometer en zelfs meer” zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit.

Via de F417 zullen pendelaars en scholieren, maar ook recreatieve gebruikers op een veilige, comfortabele en aantrekkelijke manier van Zottegem, Oosterzele, Melle, tot in Merelbeke en zelfs het centrum van Gent kunnen fietsen, over een totale afstand van 24 kilometer.

Naast de uitvoering van de werken in Elene, zijn op dit moment diverse andere deelprojecten in volle voorbereid ing. Een van de voorbeelden is het trac é langs de spoorweg tussen Scheldewindeke en Balegem. “Door deze realisatie reiken Balegem en Zottegem elkaar figuurlijk de hand. Jongeren kunnen veilig en snel naar de Zottegemse middelbare scholen, kortom alweer een stap dichterbij de afgewerkte fiets-snel-weg.

Christ Meuleman, schepen Oosterzele: “Het 750 meter lange stuk van de F417 loopt van de provinciebaan N46 tot aan het Snijdreefken. Ten noorden van de provinciebaan ligt er al een fietssnelwegroute tot Balegem. De aanleg van de fietssnelweg wordt uitgevoerd in een drie meter brede asfaltverharding, fietsers krijgen voorrang ter hoogte van de passage aan Snijdreefken. Aan de N46 wordt er een veilige oversteek ingericht. Voor het stuk ten zuiden van dit nieuwe project aan Snijdreefken is de Provincie in overleg met de stad Zottegem en Intrabel voor de verdere realisatie richting Zottegem-Centrum op korte termijn. “Met de realisatie van dit eerste deel van een fietssnelweg op Zottegems grondgebied, zetten we vandaag een belangrijke stap. Samen met het provinciebestuur en alle andere partners kijken we uit naar nog veel meer dergelijke realisaties de komende jaren, niet alleen op de fietssnelweg tussen Gent en Zottegem, maar ook op de andere fietssnelwegen richting Aalst, Oudenaarde en Lierde. Hoe sneller we mensen op de fiets kunnen krijgen door een betere infrastructuur aan te bieden, hoe beter.”

Evert De Smet, Schepen Zottegem. “De Provincie Oost-Vlaanderen investeert als bouwheer van de fietssnelweg een bedrag van 365 000 EUR, 50% van het bedrag wordt gefinancierd via het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid. lnfrabel, de infrastructuurbeheerder van het spoornet, stelt voor de realisatie van de fietssnelweg zijn gronden langs de spoorlijn ter beschikking. De werken worden uitgevoerd door aannemer Besix. Als alles vlot verloopt, kan er gefietst worden vanaf het nieuwe schooljaar. Later zal de stad Zottegem nog instaan voor het plaatsen van de verlichting langs het nieuwe traject. De deputatie van de Provincie verleende daarvoor al een subsidie aan het stadsbestuur van ruim 18 000 EUR.”