Oosterzele had na WO II bloeiende toneelvereniging

Pastoor verzette zich tegen gemengd toneel

Na WO II werd in Oosterzele de toneelbond ‘Verzet door Kunst’ opgericht. De familie De Temmerman was de drijvende kracht achter de toneelvereniging die jaarlijks twee stukken opvoerde, één in het voorjaar, één in het najaar. De toneelstukken lokten veel volk naar de Parochiale Kring. Sinds de start kon de familie De Temmerman rekenen op enthousiaste acteurs en medewerkers. De Kring zat telkens afgeladen vol. De stukken werden op een zondag vertolkt, maar de ‘pensionaires’ van het klooster kregen de eer om de avant-première op zaterdag bij te wonen. (Reporter 17b, foto’s Danny De Lobelle affiche JD’H)

De eerste stukken werden uitsluitend door mannen gespeeld. Het bestuur van de toneelbond ‘Verzet door Kunst’ bleef aandringen om ook dames ten tonele te voeren. De pastoor bleef zich een lange tijd verzetten tegen ‘gemengd toneel’. Stel je dat voor, een toneel met mannen én vrouwen, de pastoor zag dat echt niet zitten. De pastoor moest willens nillens het bisdom volgen dat gemengd toneel verbood. In de richtlijnen van het bisdom stond ook dat het repertorium ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan E.H. pastoor. De op te voeren stukken moeten geschikt zijn voor een christelijk familiepubliek. Zulke tijden. Zulke zeden. En toch in oktober 1950 debuteert juffrouw Blanche Niemegeers in het toneelstuk ‘Kinderen van ons volk’. Ze speelt de rol van Jans, uitgerekend de huishoudster van de pastoor (o ironie). De toon is gezet, nadien worden meer dames gespot op de toneelscène. De keuze van de toneelstukken was gevarieerd. Men koos vaak voor stukken van bekende toneelauteurs. De opvoering van ‘De zonen van Stendhal’ in 1951 kreeg enorm veel lof. Een hoogtepunt in de prille geschiedenis van de toneelbond. Het stuk werd opgefleurd door het Oosterzeelse Jeugdorkest ‘De Zonnebrengers’. Het orkest werd in Oosterzele en regio heel populair na het winnen van een crochet — wedstrijd (zeg maar talentenjacht) van Radio Kortrijk. Het   stuk ‘De zonen van Stendhal’ werd opgevoerd door Ghislain en Adelin De Temmerman, Robert Govaert, Albrecht De Smet, Lucien

Van Hecke, Andr é Van Spaendonck en Georges Goessens. Met de opvoering van ‘De zonen van Stendhal’ nam de Oosterzeelse toneelbond deel aan een tornooi. Een jury van het ‘Algemeen Kristelijk Vlaams Toneelverbond’ (A.K.V.T.) kwam het stuk beoordelen. De toneelvereniging ‘Verzet door Kunst’ werd in het tornooi heel verdienstelijk vierde. De jury gaf een eervolle vermelding aan Adelin en Ghislain De Temmerman en Albrecht De Smet. In De Beiaard (het jammer genoeg ter ziel gegane weekblad) verscheen een lovende recensie. We citeren: ‘…een hoogstaande acteerprestatie, het meeslepende, emotionele en oogstrelende spel van Ghislain De Temmerman, de zuivere uitspraak en het temperamentvolle optreden van Adelin De Temmerman en de veelzijdigheid van Albrecht De Smet’. Op 18 en 25 november 1956 werd ‘De nieuwe veearts’ opgevoerd. Op zondagen 23 en 30 november vertolkte de toneelbond ‘Verzet door Kunst’ ‘Familieproblemen’. Op zondagen 5 en 12 december genoten toneelliefhebbers van ‘Dood door Schuld’. Een andere toneelbond BJB voerde in De Kring op zondag 25 december 1960 ‘Meisjes tussen Muren’ op en op zondag 24 november 1963 ‘De Blauwe Wagen’. De opkomst van de televisie (vanaf 31 oktober 1953) luidde gestaag het einde in van de ooit zo populaire toneelbond ‘Verzet door Kunst’.

Toneelplezier dankzij familie De Temmerman
Bij een toneelvoorstelling komt heel wat meer kijken dan een groep acteurs en een regisseur. Om te beginnen moet er natuurlijk een stuk gekozen worden. Een aantal stukken werden gelezen door De Temmerman. De familie De Temmerman, onlosmakelijk verbonden met de toneelbond ‘Verzet door Kunst’ vond al snel geïnteresseerde Oosterzelenaars die een liefde hadden voor de toneelkunst. Dan volgen de repetities, maar er zijn ook attributen, costumen, decor, belichting, affiches, toegangskaarten, programma boekjes, publiciteit nodig en ook medewerkers voor ontvangst van de toeschouwers. Achter de schermen hebben heel wat Oosterzelenaars bergen werk verzet. De toneelbond ‘Verzet door kunst’ bleef jarenlang ge ëngageerd om de Oosterzelenaars veel toneelplezier te bezorgen. Gans het dorp tekende present.