Nieuwe ‘Den Bleek’ in 2022


Geraardsbergen. Voor de derde zomer op rij kunnen we niet meer terecht in openlucht zwembad ‘Den Dok’ aan den Bleek. En de huidige bestuursploeg blijft vastbesloten om dit zwem- en recreatieplezier niet meer te herstellen. In de plaats staan nu elf infoborden op het ruimere bleekterrein. Daar kan iedereen zijn mening en aanvullingen formuleren. Doel is dat er rond de zomer  2022 een vernieuwd terrein wordt terug gegeven aan de Geraardsbergenaars en bezoekers uit de kleinere omgeving.

 Mix van veel water, natuur, sport en spel
Schepen van samenleving  Kristin Vangeyte schetste nog even de gang van zaken na de brutale sluiting bij de start van de nieuwe bestuursperiode (begin 2019). “Midden 2019 werd een participatieproject opgestart met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Snel kwamen er 1449 idee ën binnen.   Een kerngroep van 11 leden  uit de buurt en alle maatschappelijke sectoren zette deze info om in 170 voorstellen of een conceptnota. Daarin werd de toekomstige uitbouw opgevat rond een aantal kernbegrippen: ontmoeten, sport en spel, natuur.   Water behoudt en krijgt een belangrijker plaats op de plaats waar de bewoners hun wasgoed lieten bleken in de zon. Intussen werd een onthardingssubsidie aangevraagd om de wateropvang nog te versterken , na afbraak van tennisvloer, minigolf, kleedruimte zwemdok…Voor het herstel van het dokhuis wordt een raming opgesteld en kan het bestuurscollege een beslissing nemen.   Na de aanvraag van een omgevingsvergunning en een aanbesteding moet het de ambitie zijn voor een nieuwe ‘Den Bleek’ volgende zomer.”

Actiegroepen en kerngroepleden, die ijverden voor behoud van den dok of opkwamen voor de ombouw naar een gezonde zwemvijver en waterrecreatie, bleven tegen de muren praten en hebben intussen al langer de kerngroep verlaten.

Leuke ontmoetingsplek bij het stadscentrum
Inspraakbegeleider Gus van Hoeck van RVLA gaf dan een ruime toelichting bij de elf kernvoorstellen  tijdens een wandeling op het terrein. “In het voorstel   blijft de zwembadkuip blijft behouden en wordt omringd door een ruimere waterpartij. De meersen van voorheen komen meer in beeld met afwateringskanalen naar de Dendergracht. Zelfs de dicht gegooide kleine Dender kan weer het daglicht zien. Met het jaagpad worden verbindingen gemaakt. Het voorstel is om ook een deel van de autoparking te ontharden want het is vooral het doel dat men vooral te voet, met de fiets, met de boot … naar deze plaats komt. Jong en oud krijgt hier een ruim en verscheiden aanbod voor ontmoeting, sport, spel, stadslandbouw…”

Sinds 2011 legde  vereniging Rebus vzw wandelpaden aan door het Bleekbos, langs de Dendergracht en onderdoorgang aan de Guilleminbrug. Sindsdien maken steeds meer mensen gebruik van deze rustige en mooie plekjes vlak in het stadscentrum. Deze paden werden nu door stad ook al gedeeltelijk bedekt met een gebruiksvriendelijke bedding van houtsnippers.

Je mening bij 11 borden
Op het ruime Bleek-terrein vind je nu een elftal borden. Bekijk ze even en geef je bedenkingen en voorstellen door over:
1.enkele grasvelden; 2.veel natuur; 3.hondenweide; 4.stadslandbouw; 5.speelmeersen ; 6.ligweide; 7.erfgoed rond dokhuis en zwembadkuip; 8.meersen of bleekweiden; 9. Kleine Dender terug zichtbaar; 10.Bleekbos; 11.Beperkte autoparking en andere mobiliteit.

Reacties bij: denbleek@rlva.be of 055:207265 of via: www.geraardsbergen.be

Armand Matthijs