230 inbreuken tegen verkeerd parkeren in 1 maand

GAS-boetes tegen overlast en verkeersovertredingen


Geraardsbergen. Vorig jaar maakten de lokale politie en de gemeenschapswachten 410 dossiers op, die resulteerden in 114 boetes. Afvalgerelateerde inbreuken, opzettelijke beschadigingen en het innemen van het openbaar domein zonder vergunning komen het vaakst voor. Sinds december 2020 worden ook inbreuken op stilstaan en parkeren geverbaliseerd met een GAS-boete. Op 1 maand tijd werden er toen 230 inbreuken vastgesteld. Die leidden tot 191 boetes.

Overlast in cijfers
In 2020 werden 410 dossiers opgemaakt voor overlast. Door o.a. de coronacrisis zijn dit er minder dan in 2019. De lockdown, de sluiting van horeca-en handelszaken en het wegvallen van evenementen zorgden ervoor dat er minder mensen op straat kwamen.

De gemeenschapswachten hebben door de coronacrisis ook minder acties gehouden. Zij werden vaak ingezet voor de controle op het naleven van de coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de looprichting in de winkelstraten.

De meest voorkomende inbreuken qua overlast in 2020 waren:

  1. afvalgerelateerde inbreuken
  2. opzettelijke beschadigingen
  3. inname openbaar domein zonder vergunning

Van dossier naar gevolg
Meer dan de helft van de dossiers werd geklasseerd omdat de overtreder onbekend was of de toestand na een waarschuwing geregulariseerd werd. 410 dossiers werden opgesteld, 114 boetes opgelegd.

1 op de 10 betrokkenen kreeg een bemiddelingsaanbod. Dit ligt een stuk lager dan de voorbije jaren en is te wijten aan het feit dat er sinds mei 2020 geen bemiddelaar meer was. De sanctionerendd ambtenaar kon dan ook geen bemiddelingen meer aanbieden. In mei 2021 werd nog een voltijds sanctionerend ambtenaar aangeworven.

Ondertussen is de nieuwe bemiddelaar van start gegaan. Zij behandelt dossiers van het hele gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen- afdeling Oudenaarde.  De bemiddelaar tracht een dialoog tot stand te brengen tussen de overtreder en de benadeelde partij. Elke partij doet zijn/haar verhaal om vervolgens te komen tot een herstel of vergoeding van de schade in de meest ruime betekenis van het woord.

Op weg naar meer verkeersveiligheid
Eind 2020 werd het algemeen politiereglement van Geraardsbergen en Lierde aangepast. Er werd een protocolakkoord afgesloten met het parket van Oost-Vlaanderen, waardoor sinds december 2020 ook GAS-boetes kunnen worden opgelegd voor inbreuken op stilstaan en parkeren.

Deze overtredingen worden vastgesteld door de lokale politie en de gemeenschapswachten.
Alvorens het reglement effectief toegepast werd, werd uitgebreid gecommuniceerd over het verbaliseren van foutief geparkeerde voertuigen en de meest voorkomende inbreuken.

In december werden er dan 230 inbreuken op stilstaan en parkeren vastgesteld.
De meest voorkomende inbreuken waren:

  1. stilstaan/parkeren in de verkeerde rijrichting
  2. stilstaan/parkeren op trottoirs of op verhoogde bermen binnen de bebouwde kom
  3. parkeren langs een gele onderbroken streep

Er werden 191 boetes opgelegd.

“GAS-boetes worden in Geraardsbergen ingezet om onze stad (verkeers)veilig, net en vooral leefbaar te houden. Het is voor onze burgers niet fijn geconfronteerd te worden met pakweg zwerfvuil, vandalisme of verkeerd geparkeerde auto’s. Toch wordt niet overal zomaar gesanctioneerd. Onze gemeenschapswachten gaan het gesprek aan met de mensen en tonen hen waarom iets wel of niet kan. Daarom vinden we de taak van de bemiddelaar ook zo belangrijk: met een respectvolle dialoog kan je veel bereiken”, zegt burgemeester Guido De Padt.