Oosterzele Groen: actie sensibilisering 30km/u en fiets- en voetpadenonderzoek.

Tijdens de week van 17 tot 21 mei zal Groen in Oosterzele aan de schoolpoorten flyers uitdelen waarmee we kort maar krachtig willen sensibiliseren rond wat een 30km zone juist betekent alsook een weblink meegeven naar ons eerste ‘Het grote fiets- en voetpadenonderzoek’.
Net als het gemeentebestuur van Oosterzele bekijken we met Groen Oosterzele hoe we de schoolroutes voor onze jonge voetgangers en fietsers veiliger kunnen maken. Zo startten we bijvoorbeeld vorig jaar met een actie ‘fietsknelpunten’, waarbij we de verbindingsroutes tussen de deelgemeenten van Oosterzele en de scholen onder de loep leggen.

Waarom doen we dit?

Wekelijks worden wij gecontacteerd omwille van onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Ouders moeten nog teveel bang afwachten of hun kinderen wel veilig van en naar school kunnen stappen of rijden of brengen ze zelf naar school om het risico te vermijden. Hoewel we reeds onze Telramen hebben om verkeer te meten, is deze toepassing niet bruikbaar om fiets- en voetgangersbewegingen in kaart te brengen.
Sommigen vragen zich misschien af waarom deze actie, naast de reeds bestaande acties voor verkeersveiligheid in de schoolomgeving. “Een aantal schoolomgevingen scoort goed, een aantal veel minder” zegt Steven Verstuyft, voorzitter van Groen. “Echter, volgens de cijfers gebeurt 70% van de ongevallen met schoolkinderen buiten de onmiddellijke schoolomgeving. Daarom zijn wij, op vraag van verschillende bewoners, gestart met het inventariseren en in kaart brengen van de volledige situatie, op alle routes van en naar scholen.” Het is geenszins de bedoeling om dubbel werk te doen, wel aanvullend op de initiatieven van de gemeente in de nabijheid van scholen, iets wat we toejuichen. Het staat ook naast de waardevolle input die onze vertegenwoordigers geven in gemeenteraad en verkeerscommissie.

We hebben deze actie naar alle directies van de scholen van Oosterzele gecommuniceerd, en zijn alvast blij met de   positieve reactie op ons initiatief.