Diefstal van zeldzame bosorchissen in natuurgebied het Burreken.

In het natuurgebied het Burreken te Brakel, waar Natuurpunt het beheer verzorgt, is onlangs een grootschalige diefstal ontdekt.
Niet minder dan 40 zeldzame en beschermde bosorchisssen werden uitgegraven.

Groot was de schok voor de vrijwilligers toen bij een inventaris van de planten in het natuurgebied bleek dat de wettelijk beschermde planten zijn uitgegraven.
Natuurpunt is erg teleurgesteld en hoopt dat recreanten en natuurliefhebbers willen bijdragen aan de handhaving van de natuur en niet aan de vernietiging ervan. Natuurpunt zal dan ook klacht tegen onbekenden indienen bij de Politiezone Brakel.

 

Bosorchis
“De Bosorchis komt bij voorkeur voor op beschaduwde plaatsen op humusrijke, leemachtige of kalkhoudende grond op lichte plekken in het bos, in bosranden of onder struweel. Als soort van halfschaduw worden standplaatsen in de volle zon meestal gemeden. Toch kan ze ook in kalkgraslanden aangetroffen worden, op kalkrijke, enigszins lemige, iets vochtige bodems. Vooral de overgangszone tussen kalkgrasland en eiken-haagbeukenbos wordt op prijs gesteld.
Deze inheemse orchidee komt in Vlaanderen bijna uitsluitend voor in natuurgebieden.
“Op al deze plaatsen in natuurgebieden wordt een heel zorgvuldig beheer gevoerd om deze bijzondere orchidee te behouden” zegt Jos Gyssels, voorzitter van Natuurpunt Kern Rondom Burreken.
“Met Natuurpunt waren we daarom zeer verheugd over het feit dat de bijzondere bosorchis in dit natuurgebied groeit. Het geeft aan dat de gekozen beheersmaatregelen van de afgelopen jaren succesvol zijn. De bosorchis gaat overal in Europa buiten de natuurgebieden achteruit en is op zeer veel plaatsen verdwenen.
Net daarom zijn alle wilde orchidee ën in Vlaanderen ook wettelijk beschermd. “Bovendien is in een beschermd natuurgebied als het Burreken het ontvreemden van elke plant verboden” aldus Dirk Criel,   conservator van het gebied.

foto Danny Declercq