Geveltuintjes fleuren Geraardsbergs straatbeeld op


Geraardsbergen. Sinds enkele maanden kunnen inwoners van Geraardsbergen een gratis geveltuin laten aanleggen door het lokaal bestuur. Deze kleine stadstuintjes zorgen meteen voor een vrolijke, groene noot in het straatbeeld. Momenteel werden 12 geveltuinen aangevraagd. Het lokaal bestuur roept alle inwoners op om na te gaan of hun gevel geschikt is voor een geveltuintje.

Een geveltuin is een makkelijke en aangename manier om te zorgen voor een groen(er) Geraardsbergen. Zowel mens als dier genieten van de voordelen. Minder hitte in de stad op warme dagen, meer voedsel voor insecten, meer natuurlijke schoonheid op straat…
Op www.geraardsbergen.be/geveltuin of via de dienst Wonen (054 43 44 82) kan iedereen nagaan wat de voorwaarden zijn om een geveltuin aan te planten. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat er nog minstens 1 meter voetpad moet vrij blijven na de aanleg van de geveltuin. Wie in aanmerking komt, kan gratis een beroep op de Technische dienst van het lokaal bestuur. Die graaft in het voetpad voor de woning een plantput. De bewoner kiest zelf de beplanting en verzorgt de plant(en).

Ook burgemeester Guido De Padt vroeg online een geveltuin aan. “Hoewel ik enorm van het stadsbeeld van Geraardsbergen hou, is een beetje meer groen in elke straat altijd een meerwaarde. Via een geveltuintje kan dat op een heel makkelijke manier. De Technische dienst van ons lokaal bestuur doet alle voorbereidende werken. Zelf hoef je enkel je plantjes te kiezen en planten.”

Schepenen van Duurzaamheid Martine Duwyn vult aan: “Hopelijk krijgen de 12 bestaande geveltuintjes heel wat navolging en wordt onze stad opnieuw een stukje groener. Ook een kleine bijdrage maakt namelijk een groot verschil.” “Geveltuintjes zorgen voor groen in de stad én gevelverfraaiing. Die gevelverfraaiing is één van de 24 acties uit het beleidsplan “Thuis in je huis”. Dit initiatief maakt dus onderdeel uit van de maatregelen en stimulansen die worden genomen om de kwaliteit van wonen in Geraardsbergen te verbeteren”, besluit schepen van Wonen David Larmuseau.