Ook 5 de Linieregiment tekende present op herdenking Slag om Gijzenzele

Pi ëteitsvolle bloemenhulde

Ook het 5 de Linieregiment tekende present op herdenking Slag om Gijzenzele. Voor het 5 de Linieregiment waren een bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van het Vijfde Linieregiment, de voorzitter van de Verbroedering der 5 de, 17 de, 35 ste, 55 ste Linieregimenten en een vaandeldrager aanwezig. Het bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van het 5 de Linieregiment, Hubert Keuppens, én de voorzitter van de Verbroedering der Linieregimenten legden een bloemstuk neer aan het monument. (Reporter 17b, foto’s Danny De Lobelle)

Het Gijzels Genootschap van de Kerkuil en het gemeentebestuur lieten de herdenking van de Slag om Gijzenzele ook in coronatijden niet onopgemerkt voorbijgaan en waardeerden de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het Vijfde- en Zesde Linieregiment, het provinciecommando Oost — Vlaanderen. Gouverneur Carina Van Cauter woonde eveneens de plechtigheid bij.

Het begin van de Tweede Wereldoorlog ligt eenentachtig jaar achter ons, de strijd om de herinnering eraan, of de lessen die we er al dan niet uit kunnen trekken, is in Gijzenzele niet voorbij. Op de herdenking 2021 hebben het Gijzels Genootschap van de Kerkuil, het gemeentebestuur, een vertegenwoordiging van het 5 de en 6 de Linieregiment, het provinciecommando en gouverneur Carina Van Cauter hulde gebracht aan de piepjonge soldaten die in Gijzenzele sneuvelden. In Gijzenzele blijft men al jaren lang aandacht vragen voor de Tweede Wereldoorlog. Het is precies 81 jaar geleden dat de Slag om Gijzenzele plaats vond. De gebeurtenissen op 19, 20 en 21 mei 1940 blijven 81 jaar later nog altijd in het collectieve geheugen hangen. WO II had een grote invloed op de Gijzenzeelse samenleving. De herinnering aan de gruwel blijft in Gijzenzele met het oorlogsmuseum en de Halve Maanroute vers in het geheugen liggen. De Tweede Wereldoorlog was in Gijzenzele een oorlog die drie bangelijke dagen in Gijzenzele   werd uitgevochten maar ook in de geesten van de bewoners. Tijdens de plechtigheden in Gijzenzele wordt men steeds overvallen door een indrukwekkende stilte. Die stilte heeft telkens weer het effect van ‘De Schreeuw’ van Edvard Munch. Telkens opnieuw een uitroep: hoe kon dat in godsnaam mogelijk zijn? Pi ëteit voor de oorlogsslachtoffers, er heerst ontzag en bewondering voor de soldaten die in WO II vochten voor onze vrijheid. De soldaten hebben er een offer gebracht ter verdediging van de waarden die dierbaar zijn aan ons vaderland. Als je ziet welke impact WO II heeft gehad op onze samenleving, op onze waarden en normen, dan kun je toch niet indenken dat men zou ophouden met de herdenking van de Slag om Gijzenzele. De oorlog blijft volledig onverwerkt verleden. En juist omdat dat verleden zo belangrijk is voor het heden, blijft het in Gijzenzele alle aandacht waard.

Drie dagen bulderden de kanonnen in Gijzenzele. De Duitse aanvalsplannen voorzagen een snelle opmars. De geschiedenisboeken maken er weinig of geen gewag van, de Duitsers kregen de meeste tegenstand in Gijzenzele en Kwatrecht. De verliezen langs Duitse zijde waren het grootst. Er sneuvelden 10 officieren, 214 onderofficieren en soldaten. In Gijzenzele sneuvelden 23   Belgische soldaten van het zesde, vijfde en 28 ste linie van de 2 de Belgische divisie. In Kwatrecht kwamen 35 Belgische soldaten om. Tijdens de Duitse verovering van Belgi ë sneuvelden op die 18 dagen tijd 5.481 Belgische soldaten, de helft van hen aan de Leie. Zo’n 6500 burgers stierven door het oorlogsgeweld. In Gijzenzele viel één burgerslachtoffer. Men hoopt dat in mei 2022 opnieuw een grote plechtigheid kan georganiseerd worden.