Groen licht voor restauratie Ratmolen in Erpe-Mere

Met een wekbezoek aan de ratmolen in Aaigem zet Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele het licht op groen voor de molentechnische restauratie van de molen. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor een premie van 329.150,52 euro. Deze middelen komen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, waarmee de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro investeert om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. “De ratmolen is een watermolen die al sinds de 16de eeuw maalt. Die oude molen werd helemaal heropgebouwd na een hevige brand in 1875. Dankzij de middelen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht kan de molentechnische restauratie van deze molen starten”, laat minister Diependaele weten. “Deze middelen worden gebruikt om ambachtslieden in te huren die de nodige kennis en vakmanschap hebben om de molen weer maalvaardig te maken. Het zijn die kleinere bedrijven die vaak meer geleden hebben onder de Coronacrisis.”

De ratmolen in Aaigem (Erpe-Mere) krijgt een molentechnische restauratie zodat de molen opnieuw maalvaardig wordt.
Het dak wordt wind- en waterdicht gemaakt, het metselwerk van de gevel en het buitenschrijnwerk worden opgeknapt. De trappen, en de plankenvloer worden aangepakt en het waterrad en het sluiswerk worden vernieuwd.

De Ratmolen ligt in een open landschap. In 1994 werd de molen beschermd als monument en de omgeving als dorpsgezicht.

De molen is goed bewaard en ligt bij de Molenbeek met sluis en ijzeren scheprad. Van de technische uitrusting resteert onder andere nog de decagonale kuip van hardsteen.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “Erpe-Mere is een echt molendorp. De gemeenschap telt vandaag maar liefst acht watermolens en één houten windmolen. Dat waren er vroeger nog meer. Ik ben dan ook heel blij dat dit molenerfgoed in deze gemeente bewaard blijft, en cultureel en toeristisch in de kijker wordt geplaatst.

 

Vlaamse Veerkracht

Vlaanderen zal de komende jaren met het relanceplan Vlaamse Veerkracht 4,3 miljard euro investeren om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. Onroerend erfgoed moet haar steentje hiertoe bijdragen.

 

Minister Diependaele: “Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken als toeristisch uithangbord levert deze investering op termijn ook een  economische meerwaarde op. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, te ondernemen, te bezoeken en te genieten.”