OVAM mat in 2018 PFOS-hotspots met hoge concentraties in de Denderstreek


De Tijd


Denderstreek. De Tijd meldde dinsdag in haar krant dat er bij metingen – in 2018 verricht door OVAM – hoge PFOS-concentraties in bepaalde hotspots in de Denderstreek werden gevonden. ‘In bijna driekwart van de meetpunten bedroeg de waarde meer dan honderd keer de grensnorm’, meldde de krant. De krant specifieert niet de meetpunten langsheen de Dender. Er staat niet vermeld dat Geraardsbergen een PFOS-hotspot zou zijn. Paniek is dus niet nodig.

Dat chemicaliën van de PFAS-familie, meer bepaald PFOS, wijdverspreid zijn in Vlaanderen, wordt almaar duidelijker. Meerdere studies geven aan dat de voor de mens schadelijke stoffen niet alleen in en rond Zwijndrecht in hoge concentratie aanwezig zijn, maar dat er ook andere bronnen van vervuiling zijn’, liet De Tijd dinsdag weten.

Hoge concentraties aan PFOS worden gelinkt aan een verstoring van de hormonenhuishoudingen en de vruchtbaarheid, een verhoogd risico op kanker en een verzwakking van het immuunsysteem op lange termijn. Over de totale impact op de gezondheid van de mens zijn er nog heel wat onbekende factoren. PFAS zijn moeilijk afbreekbaar en zeer resistent.

‘Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen monitoren in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij al jaren systematisch de aanwezigheid van schadelijke stoffen in zowel baars als paling, op meetpunten over heel Vlaanderen’, meldt De Tijd. Uit recente peilingen blijkt dat de stoffen breed aanwezig zijn in de Vlaamse waterwegen.

Denderstreek
‘De hoogste PFOS-concentratie vonden we in de Dender, ver weg van 3M’, zegt onderzoeker Lieven Bervoets van de UA in De Tijd. Uiteraard wijst dit op anderee bronnen van vervuiling die nog niet in kaart zijn gebracht. Experts wijzen daarvoor naar oefenplaatsen van brandweerkazernes, militaire terreinen en vliegvelden, waterzuiveringsintallaties, stortplaatsen…

‘Om die hotspots in kaart te brengen voerde de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM in 2018 op tientallen plekken in Vlaanderen metingen uit. In 66 procent van de gevallen bleek de dosis PFAS in de bodem groter dan 10 microgram per kilogram, wat tien keer de gezonde streefnorm is. Bij een kwart van de meetpunten lag de concentratie zelfs hoger dan 1.000 microgram. Ook het grondwater bleek zwaar vervuild.’

Op de terreinen waar een verhoogde concentratie werd aangetroffen, wordt gericht verder onderzoek gedaan, liet het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) aan de De Tijd weten.

Julien Borremans

Voor meer info: Vlaanderen is één grote gevarenzone met PFOS-hotspots