Verweefbare bedrijvigheid? ‘Geef ons een dorp op mensenmaat.’


Schendelbekenaars voor een dorp op mensenmaat!


Schendelbeke. De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. Een aantal inwoners van Schendelbeke is vragende partij om het dorp in te richten op mensenmaat. ‘Het doorgaand verkeer naar het industrieterrein moet worden tegengegaan’, klinkt het. ‘Waarom geen kleinschalige landbouwactiviteiten organiseren, waarvan de producten bovendien ter plaatse worden verwerkt’, ’ vraagt Marc Van Eenooghe van de dorpsraad Schendelbeke zich af.

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. De burgers en de Provincie zoeken met de burgers naar antwoorden op vragen, zoals: ‘Tot waar reikt de stad? Waar begint de open ruimte? Welke mobiliteit willen we? Hoe zorgen we ervoor dat Geraardsbergen een stad wordt waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen? …’ Dit proces is al enkele jaren bezig. Momenteel loopt er een oefening om het kleinstedelijk gebied af te bakenen. Begin volgend jaar komt er een eerste ontwerp.

Verweefbare bedrijvigheid
De inwoners van de Dagmoedstraat maken zich in het kader van de kleinstedelijke afbakening zorgen omdat het niet duidelijk is wat de bestemming zal zijn van een deel van de Dagmoedstraat, richting Industriepark. Tussen het dorp van Schendelbeke en het huidige bedrijventerrein komt er een verwevingszone, een overgangszone tussen ambachts- en woonzone. ‘Probleem is dat deze verwevingszone niet goed is afgebakend, wat onzekerheid in de hand werkt’, geeft Marc Van Eenooghe (55) van de dorpsraad Schendelbeke mee. De verwevingszone is niet tot op de perceelsgrens op de verschillende plannen getekend. Het is voor bepaalde percelen niet echt duidelijk of ze al dan niet tot de verwevingszone zullen behoren. Mogelijks volgt er een herbestemming en dit zorgt voor de nodige onrust. De dorpsraad van Schendelbeke is vragende partij om transparantie en duidelijkheid te verschaffen. ‘We willen een dorp op mensenmaat’, klinkt het.

Momenteel staat de Dagmoedstraat tussen het dorp en het bedrijventerrein ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, recreatiezone, groengebied en ambachtszone. ‘Het huidige proces van de afbakening van het kleinstedelijk gebied biedt de kans tot herbestemming van dit gebied. Men spreekt dan van verweefbare bedrijvigheid, maar wat dit juist betekent, is heel erg onduidelijk. Welke bestemming krijgt dit dan in het gewestplan?’ vraagt Marc Van Eenooghe zich luidop af. ‘Heel wat mensen ontwikkelen hier nog een aantal activiteiten. Mijn vader woont nog steeds op de boerderij in de Dagmoedstraat. De gronden worden nog steeds bewerkt. We willen ook wel weten wat de toekomstige bestemming van deze gronden zal zijn’, zegt Isabel Buyl (39) van de dorpsraad.

Sluipverkeer Dagmoedstraat
‘De dorpsraad van Schendelbeke is vragende partij om van het gebied naast de sociale woonwijk een groene bufferzone te maken. Daarnaast stellen we voor om dit stuk van de Dagmoedstraat tussen het dorp en het bedrijventerrein te ‘knippen’, waardoor er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Momenteel is er heel wat sluipverkeer. Daarenboven komt er nog heel wat verkeer vanuit de sociale woonwijk. Het zou handig zijn om een rechtstreekse weg aan te leggen van de sociale woonwijk naar de Aalstsesteenweg, waardoor de Dagmoedstraat verkeersluwer wordt’, licht Marc Van Eenooghe toe. Het is trouwens een interessant idee om in het binnengebied tussen de Aastsesteenweg, de IJsbroekstraat, de Sperrestraat en de Dagmoedstraat kleinschalige landbouwactiviteiten te organiseren, waarvan de producten bovendien ter plaatse worden verwerkt’, vult Marc aan. ‘We zijn helemaal niet tegen de verwevingszone. We willen het anders zien, meer op mensenmaat’, geeft Isabel Buyl mee. ‘Geraardsbergen heeft nood aan een leefbaarheidsplan voor al zijn deelgemeenten.’

Julien Borremans

Voor meer info: Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen