Actiegroep Botermelk organiseerde op 29/06/21 een ORIGINELE positieve stiptheidsactie

De actiegroep deelde pamflet en zakjes met kersen, bij het einde van de schooldag, onder het moto “Zoete kersen tegen over zuur verkeersbeleid”. Deze werden uitgedeeld aan de kinderen STAPPERS en TRAPPERS en hun ouders of begeleiders. Zij willen hiermee de school en gemeentebestuur aanklagen dat ze een gevaarlijke autostrade organiseren naar de directe schoolpoort, maar toch een positieve relatie onderhouden met ouders-medestanders.

“We willen een serieuze oplossing voor de veiligheid van de kinderen en de leefbaarheid, ontsluiting van de buurt, ook buiten de schoolpieken in de verkeerscongestie.
Niet voor de meute autocowboys die hun straat dagelijks bestormt en zelfs de motor niet afzet tijdens het parkeren,

Botermelk heeft wel respect voor het merendeel, normaal stappende of fietsende zwakke weggebruikers. Alom gekend, een aantal ouders kunnen niet meer stappen.

Idem met school zelf, personeel dat deels letterlijk op en aan de schoolpoort parkeert, terwijl op loopafstand veel vrije parkings zijn, onze privileges eerst! Voor de rest naar de buurtbewoner wijzen en zelf zijn voorbeeldfunctie niet vervullen, het moto “iedereen de kop in het zand”. Sedert 8/4 na een digitale hoorzitting , houden de bewoners regelmatig prikacties door hun eigen wagen regelmatig en correct op de openbare weg te parkeren. Ineens kan en moet iedereen stappen en kan men traag rijden die dagen? Reden van hun protest is dat de overheid hen niet wil horen en zelfs met een enquete te wil bestrijden tegen een duidelijke meerderheid van handtekeningen.

Sedert 10 maanden (1/9/20) loopt er een “zogenaamde” test in de Botermelkstraat, over een herinrichting van de straat op basis van een totale éénrichting disproportioneel.
In de voorziene test, test men buiten proportie en altijd hetzelfde en 6-7 maand langer dan voorzien zonder enig aangebracht alternatief in aanmerking te nemen. Men brengt ook de auto’s direct aan de schoolpoort in Kiss&Ride-zones met gevaarlijke toestanden, noch de gemeente, politie, of schooldirectie verdraagt enige kritische vraag om informatie. In tegendeel de overheid en school weigeren zelfs inzage-recht in het dossier, school weigert de communiceren met de buurt waar ze te gast is, en de autocowboys onder de ouders overtreden de wegcode en snelheidsbeperking van 30km/u in een schoolstraat. De buurtbewoner moet beroep doen op de “wet op openbaarheid van bestuur” om inzage te krijgen in verborgen informatie, die schadelijk zou kunnen zijn voor de bijzonder positieve evaluatie van het project. Dat is Erpe-Mere in 2021, zo wordt men hier democratisch bestuurd!

De politie doet ook totaal niets met de objectieve metingen Trafficount van oktober’20, resultaat meer dan 400 zware verkeersovertredingen op 14dagen! Op jaarbasis meer dan 10.000 zware overtredingen IN EEN SCHOOL EN WOONSTRAAT.

Enige antwoord geen prioriteit en zeker niet meer meten! Meten is inderdaad (niet) willen weten. Een schrijnend contrast met de strenge policy van Aalst inzake schoolomgeving. Tijdens hun eigen “statisch toezicht” gebeuren meerdere zware overtredingen terwijl ze aanwezig zijn in de straat, niks gezien, net zoals ze nooit het eind of het begin van de straat zien en de navette maken per auto tussen Zevekootstraat en Botermelkstraat. Iedereen content met passage toezicht, ze kunnen ook al niet meer stappen.
D
e buurt bestrijdt het actueel voorliggende herinrichtingsproject met een constructief voorstel, volgens de gangbare aanbevelingen van alle verkeersinstellingen inzake veilig verkeer aan de schoolpoort. EM is de enige plaats in Vlaanderen waar de ouder-autobestuurder op  n aan de directe schoolpoort mag manoeuvreren, tot zelfs onder toezicht op gele meten staan van de noodgangen. Vandaag lanceren we de voor zich sprekende BEELDEN.

Wat een schouwspel van veiligheid volgens de frequente perceptie van de Erpse deskundigen en de Verkeerscommissie, die we helaas nooit tijdens de schoolpieken in de Botermelkstraat zien. U kan de actiegroep van bewoners bereiken op 0475 78 31 06 of op straatbotermelk@gmail.com. “