Herzele sluit als eerste Vlaamse gemeente een Lokaal Klimaat- en Energiepact (2021-2030) met de Vlaamse Overheid

Het lokaal bestuur Herzele besliste vorige week unaniem om in te gaan op het aanbod van de Vlaamse regering om een Lokaal Klimaat- en Energiepact af te sluiten. De doelstellingen gaan verder dan het Klimaatplan dat in 2018 al werd goedgekeurd en dat vooral op minder CO2-uitstoot gericht was. Herzele is hiermee de eerste Vlaamse gemeente die dit pact met de Vlaamse overheid officieel afsluit. “De uitdagingen zijn groot en de doelstellingen zijn niet min. We moeten dus de krachten bundelen, niet alleen met de Vlaamse overheid, maar ook in eigen rangen. Ik ben dan ook blij dat de voltallige gemeenteraad dit pact heeft goedgekeurd”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open VLD).

Verder dan het vorige Klimaatplan

In 2018 keurden 13 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten van het werkingsgebied van Solva al een klimaatplan goed, om tegen 2030 een vermindering van de CO2-uitstoot van 40% te realiseren, in vergelijking met 2011.

De gezamenlijke ondertekening door deze 13 gemeenten vond toen – niet toevallig – ook al plaats in Herzele. En nu is onze gemeente dus de eerste van 300 Vlaamse gemeenten om ook het Lokaal Klimaat- en Energiepact te ondertekenen. Herzele gaat hiermee naar ‘next level’.
“Wie geen achterloper of een meeloper wil zijn, heeft maar één mogelijkheid: een voorloper zijn”, stelt schepen van leefmilieu Ronny Herremans (CD&V) met een knipoog.

 

Vlaamse minister Somers feliciteert Herzele

Ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers is opgetogen dat Herzele de spits afbijt: “Het Lokaal Energie en Klimaatpact kan sinds 4 juni worden ondertekend. Nadat verschillende lokale besturen zich al principieel achter het Pact schaarden, was de gemeente Herzele de eerste om dit ook te bekrachtigen met een formele goedkeuring op de gemeenteraad. We feliciteren Herzele van harte om zo snel te schakelen en hopen dat alle andere lokale besturen dit voorbeeld zullen volgen. Lokale besturen hebben tot eind oktober 2021 om het Pact te ondertekenen en deze vervolgens op te laden in het opvolgsysteem van de Vlaamse overheid. Door het Pact te onderschrijven maken steden en gemeenten aanspraak op de middelen die vanuit de Vlaamse regering werden vrijgemaakt. Samen met de lokale besturen zullen we onze Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen behalen.”

 

Vier werven

“Het is een misvatting dat plattelandsgemeenten geen klimaat-of energiebeleid moeten voeren”, zegt schepen Herremans. “Daarom engageert de gemeente zich niet alleen samen met Solva voor minder energieverbruik of samen met Fluvius voor het verledden van de openbare verlichting, maar wil ze vooral ook samen met de burgers ‘de zaak’ aanpakken.” 

Daarom tekent de gemeente Herzele volledig in op de vier ‘werven’ van de Vlaamse overheid. Deze werven zijn zaken waar ook de burgers een grote rol kunnen in spelen. Ze worden samengevat onder een aantal goede slagzinnen: ‘Laten we een boom opzetten’ (werf 1), ‘Verrijk je wijk’ (werf 2), ‘Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar’ (werf 3) en ‘Water, het nieuwe goud ‘(werf 4).  Als bijlage bij dit persbericht, worden deze 4 werven samengevat in een duidelijk dashboard.

 

Deze vier werven gaan om heel concrete zaken.  Zo willen we dat er in Herzele tegen 2030 twintigduizend bomen extra staan, dus één boom per Herzelenaar en ook een halve meter extra haag of geveltuinbeplanting voor iedere inwoner.

Om dit te bereiken schrijft de gemeente nu alle eigenaars aan van percelen grond die in natuurgebied gelegen zijn en die nog niet of niet meer bebost zijn. De eigenaar krijgt de mogelijkheid om deze natuurgebieden te verkopen aan de gemeente, als ze dicht bij een dorpskern gelegen zijn en als dit past binnen de budgettaire middelen die de gemeente hiervoor voorzien heeft.

Een andere optie is dat we de inwoners motiveren om deze percelen zelf te bebossen of met haagplanten te voorzien. In die gevallen geeft de gemeente een extra ondersteuning bij het opmaken van de subsidiedossiers. En voor de aanleg van geveltuintjes, werkt de gemeente al samen met Solva.

 

Gemeente met toekomst.

Ook voor de beleidskeuzes inzake gedeelde energie, warmteplannen, goede fietspaden, ontharding en duurzaam waterbeheer zijn er concrete streefdoelen. Voor veel van deze zaken kan de gemeente rekenen op verhoogde ondersteuning door de Vlaamse overheid. Zo werden op de laatste gemeenteraad een aantal fietspad-dossiers goedgekeurd, waarbij de Vlaamse overheid voor elke twee euro die de gemeente betaalt, er één bijlegt.

“Herzele viert volgend jaar zijn 1050-jarig bestaan als gemeente, dus zijn we een gemeente met een mooie geschiedenis. Maar het belangrijkste is uiteraard de toekomst”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open VLD).