420 handtekeningen tegen huidige invulling Unal-site


Geraardsbergen. Vandaag bezorgen Climaxi vzw, Actiegroep Unal en buurtactiecomité Unal hun bezwaren tegen de vergunningsaanvraag van Rebuco aan het Stadsbestuur van Geraardsbergen, met meer dan 420 handtekeningen. De omwonenden zijn niet tevreden met de huidige invulling van de Unal-site en vinden dat de overheid moet inzetten op meer geschikte locaties voor deze bedrijven.

 Bezwaar vergunningsaanvraag
Vandaag bezorgen Climaxi vzw, Actiegroep Unal en buurtactiecomité Unal hun bezwaren tegen de vergunningsaanvraag van Rebuco aan het Stadsbestuur van Geraardsbergen, met meer dan 420 handtekeningen.
‘De bewoners en omwonenden van Geraardsbergen zijn niet tevreden met de huidige invulling van de Unal-site en vrezen dat de situatie nog erger wordt. De woongebieden rond de site moeten steeds meer stof-, geur- en lawaaihinder ondergaan, dat door de zware industrie en het bijhorende zwaar vrachtvervoer wordt veroorzaakt’, aldus de indieners.

Volgens de actievoerders neemt het zwaar vrachtvervoer in en rond het stadscentrum toe, met alle negatieve gevolgen: meer luchtvervuiling, verkeerslawaai, mobiliteitsdruk, gevaarlijke verkeerssituaties voor alle andere weggebruikers. ‘Al van heel vroeg in de ochtend donderen de zware vrachtwagens aan en af naar de site, getuigen zowat alle bewoners van de Gaverstraat.’

De actievoerders zijn niet tegen industrie maar vinden dat ze niet op deze plaats thuishoort en dat onze overheid moet inzetten op meer geschikte locaties voor deze bedrijven. ‘Het toekennen van een langdurige vergunning past bovendien niet in het lopende project van Provincie Oost-Vlaanderen voor een nieuwe invulling van de Unal-site, zoals uitgewerkt in de startnota “afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen”. Een optie in het actuele Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is om de volledige site opnieuw in te richten als groenzone. In afwachting van de ruimtelijke keuzes die voor de Unal-site gemaakt worden, is het voorbarig een uitbreiding en nieuwe activiteiten voor een inrichting van zware industrie toe te staan.’

Toekomst Unal
In de huidige maatschappelijke en klimatologische context zou het een beter idee zijn, voor veel meer mensen om de site in te richten als groenzone. Het zou ook de waarde van de omliggende huizen verhogen, menen de bezwaarindieners.
‘Er zou kunnen voorzien worden in een waterbuffer op de site, die kunstmatig verhoogd is. De afgegraven site kan een capaciteit van ruim 200.000 m3 water bufferen. Dat zou heel wat huizen in en rond de stad beschermen tegen wateroverlast.’ Een groenzone met waterbuffer op de Unal-site kan met zachte recreatie worden aangevuld, menen de bezwaarindieners.

Julien Borremans