De dansende nar, trommelaar, fijfelaar kwamen de bewoners uitnodigen voor De eeuwenoude traditie ter ere van patrones Sint-Amelberga

Het trio trekt 3 dagen voor de viering het dorp Mater rond

Vorige jaar trok de Sint-Amelberga tocht met ommegang in alle stilte door het dorp, nu trokken De dansende nar, trommelaar, fijfelaar het drop rond om de inwoners uit te nodigen naar de Sint-Amelberga viering. We zijn gelukkig dat het deze maal een bijna normale gebeurtenis wordt mits de corona maatregelen in dachtig te zijn.

Tot op vandaag wordt deze gebeurtenis in Mater herdacht met een jaarlijkse Sint-Amelbergaviering. De oudste vermeldingen van deze ommegang dateren uit de zestiende eeuw. Het hoogtepunt van de viering valt op de naamdag van Amelberga, maar de festiviteiten nemen al drie dagen vroeger hun aanvang. Op 7 juli trekken de fijfelaar, trommelaar en nar er namelijk al op uit. Dit trio wordt voorafgegaan door de kassier van de Confrérie van Sint-Amelberga. Samen gaan zij vervolgens van deur tot deur om alle inwoners van Mater uit te nodigen voor het feest. Tegelijk wordt ook geld ingezameld voor de organisatie daarvan. Het uitnodigen verloopt altijd op dezelfde manier. De kassier belt eerst aan of klopt op de deur. Nadat geopend werd, zegt hij: “We komen u uitnodigen voor ’t feest van Sint-Amelberga, Daarna spelen de fijfelaar en de trommelaar een muziekje en intussen danst de nar. Als het trio klaar is met hun opvoering, kunnen de toehoorders een kleine bijdrage in de ‘saccoche’ van de kassier steken of een bedevaartvaantje kopen. Het blijft een sociaal gebeuren.

X