SONY DSC

Bevolking Vlaamse Ardennen mag een kaarsje doen branden als men ravage in Wallonië bekijkt

Bruno Tuybens ( burgemeester Zwalm in 2010 ) – bij laatste ernstige overstromingsravage

Wat er in Wallonië  zich de laatste uren heeft afgespeeld en in delen van Duitsland en Nederland  bereikt apocalypse toestanden. Tientallen doden en honderden miljoenen schade.

Het regenfront bleef  48 uren ter plaatse plakken en hierdoor werd onze regio  gespaard.

Was dit lage drukgebied een  beetje onze richting uitgekomen dan hadden we  in het Zwalmbekken en de Vlaamse Ardennen een groot probleem. We mogen een kaarsje doen branden dat het zover niet is gekomen.  Op 4 juli was er een forse bui van een klein uur en sommige straten stonden al blank in de Zwalmstreek.  Landbouwer Christian Backaert uit Michelbeke sprak toen al dat er bij dergelijke kortstondige bui  ( 40 l/vierkante meter) reeds grote problemen waren.

Dezer dagen was er in Wallonië sprake van 200 liter per vierkante meter op sommige plaatsen.

De laatste grote overstroming in het Zwalmgebied (Brakel-Zwalm)  dateert van november 2010. Bruno Tuybens was toen burgemeester van Zwalm.

We vroegen hem om dit te vergelijken.

Bruno Tuybens: “ Als dergelijke hoeveelheid water hier deze week was gevallen dan zou dit  één grote  catastrofe zijn geweest in de Zwalmvallei. Door de klimaatopwarming regent het veel intenser en zouden we hier  door onze geografie grotere problemen hebben gekend als bvb in Limburg. De klimaatopwarming speelt ontegensprekelijk een grote rol in dit weerfenomeen.

In  2010 ( november) regende het veel minder hard dan wat we nu hebben gezien maar de grond was toen heel verzadigd.  Ondertussen werden er enkele werken uitgevoerd in het Zwalmbekken om het water beter te bufferen maar op dergelijke hoeveelheid water zou geen maat hebben gestaan.  Niettegenstaande deze les moeten we maatregelen blijven nemen en moeten we kijken hoe de bebouwing in ons bekken nog kan.

Bij de coronapandemie hebben we ons laten bijstaan door wetenschappers om ons door deze crisis te leiden. Dit moet ook zo zijn bij de klimaatopwarming. We kennen al lange droge perioden maar zoals nu zeer intense regenbuien.”

Riviercontract

Bruno Tuybens:” Met de verschillende overheden werd er heel wat afgesproken om de waterproblematiek  te beheersen. De waterdoorgang in Nederzwalm wordt grondig verbreed als één van de maatregelen. Alle maatregelen werden samengebracht in een riviercontract.”

Een zandzakje zal in de toekomst blijkbaar niet veel meer helpen en er zal meer nodig zijn!!! We zullen ons moeten aanpassen door de klimaatopwarming  tegen te gaan. We gaan dit in de toekomst vaker zien. In Duitsland is de toestand nog heel wat dramatischer.

Foto’s archief BB   – november 2010 in Brakel en Zwalm