Definitieve opstelling Bosstraat, Topmolenstraat en Hoogkouterbaan

Sinds 2 november 2020 geldt er een proefopstelling in de Bosstraat, Topmolenstraat en Hoogkouterbaan om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omgeving te verbeteren. Deze proefopstelling werd permanent geëvalueerd door lokaal bestuur Haaltert in samenwerking met de gemeente Erpe-Mere. Nu wordt er overgegaan naar een definitieve opstelling.

n het kader van de evaluatie is ook een ‘bus je mening’ uitgevoerd in de beide gemeenten waarbij er naar de mening van de inwoners uit de omgeving gevraagd werd. Op 8 juli 2021 is op het college van burgemeester en schepenen in Haaltert beslist om van de proefopstelling naar een definitieve opstelling te gaan, rekening houdend met de evaluatie van de ‘bus je mening’. Er zullen in de definitieve verkeersopstelling enkele wijzigingen doorgevoerd worden ten opzichte van de proefopstelling.

 

Bart Welleman, schepen van verkeer en mobiliteit: “De proefopstelling zorgde voor verbeteringen, omdat we rekening hielden met de realiteit op het terrein. We zijn niet over één nacht ijs gegaan en hebben ook de mening van de inwoners gevraagd. Op basis van die inzichten zijn we tot een definitieve opstelling gekomen. We zijn ervan overtuigd dat deze verkeerswijzigingen niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de leefbaarheid ten goede zullen komen.”

Definitieve opstelling

De behouden elementen uit de proefopstelling:

 • De parkeervakken in de Bosstraat en de gele onderbroken lijnen tussen de parkeervakken in.

De elementen uit de proefopstelling die niet behouden zijn in definitieve opstelling:

 • Knip t.h.v. de Hoogkouterbaan – Bosstraat
 • Snelheidslimiet van 30 km/u in de Bosstraat

Bijkomende elementen die meegenomen worden in de definitieve opstelling:

 • Hoogkouterbaan éénrichtingsverkeer (van Pontweg richting Bosstraat).
 • Wisselende parkeervakken en extra parkeerplaatsen in de Hoogkouterbaan.
 • Verbindingsweg tussen Hoogkouterbaan en ’s Gravenkerselaar éénrichting, in de richting Hoogkouterbaan.
 • Tonnagebeperking (3,5 ton) in de ruimere omgeving.
 • Bijkomende snelheidsinformatieborden in ’s Gravenkerselaar.

Bijkomend element dat meegenomen zal worden voor uitvoering op een later moment:

 • Buurtwegen in de omgeving zullen geoptimaliseerd worden voor zachte weggebruikers.

Vanaf 19 juli  kunnen geïnteresseerden op de site van het lokaal bestuur (www.haaltert.be) de plannen van de nieuwe verkeersopstelling in detail bekijken.

Gefaseerde invoering

De invoering van de definitieve opstelling zal in fasen gebeuren:

 • Het definitief maken van de goedgekeurde punten van de tijdelijke opstelling zal starten vanaf 19 juli 2021.
 • De verdere aanpassingen van de infrastructuur en signalisatie zullen, afhankelijk van weersomstandigheden en levering van materialen, gespreid verlopen tussen 19 juli en 31 augustus 2021.

Het lokaal bestuur verwacht dat deze definitieve opstelling de veiligheid en de verkeersleefbaarheid van de omgeving zal verhogen.